راحت باش ، سخت نگیر

راحت باش ، سخت نگیر

لباس ضد مد

اگر با وجود خودت راحت باشی، هر چه بپوشی از مد خارج نیست.

جدیدا میگن هرچی بپوشی مده !! پس زیاد تو قید و بند لباسی که مده نباشید و هرچی تو خونه دارید با خیال راحت بپوشید ، واسه اینا که انگار هر مدل مو و آرایشی هم مهم نیست!

ghg

ttu

utuu

gj

fhhff

 

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط