کلکشن قدیمی

کلکشن قدیمی

جاستین الکساندرطراح لباس عروس

آقای جاستین الکساندر طراح و تولید کننده لباس عروس  میباشد. ایشان با ابتکار جالبی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کردند. آقای جاستین با الهام گرفتن از لباس عروس های دهه 1950 و 1960 کار خود را آغاز و پیگیری کردند. به این شکل که این لباس ها را مدرنتر و مطابق با عروس های معاصر کامل تر و شکیل تر کردند. ایشان هرساله یک مجموعه از کارهایشان را به دنیای مد عرضه میکنند.

یکی دیگر از ابتکارهای ایشان عکاسی از لباس ها به همان سبک دهه 50 و 60 میلادی و با زمینه های مناسب با آن سال هاست.

ما در چندین مقاله طرح های لباس های ایشان، مجموعه های عرضه شده در سال های مختلف، نمونه عکس هایشان به سبک قدیمی را برایتان خواهیم گذاشت.  

غهغهه

لااال

تتت

تنتتم

غغغ

اا

عهعه

عهعه

عغ7هعهع

ععع

عتتتم

غغغ

فعفغع

7غهعه

اات

غفلغل

تلا

فغغع

غعف

7فغف

غفعغف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط