این بار دختر در صف پادشاهی

این بار دختر در صف پادشاهی

تولد عضو جدید خاندان سلطنتی انگلیس

کیت میدلتون عروس خاندان سلطنتی انگلیس، بعدازظهر روز شنبه گذشته دومین فرزند خود را که یک دختر بوده به دنیا آورد و این در حالی بود که رسانه های غربی لحظه لحظه از زمان انتقال کیت میدلتون به بیمارستان تا زمان تولد نوزاد وی آن را پوشش می دادند.

پس از تولد این نوزاد نیز حدس و گمان ها درباره اینکه نام وی چه خواهد بود افزایش یافته و رسانه های مختلف در حال انتشارخبر و گزارش های متعدد در این رابطه هستند.

به گزارش رسانه های غربی، کیت میدلتون، همسر شاهزاده ویلیام که صبح امروز در بیمارستان سنت ماری بستری شده بود، در زایمان دومش صاحب یک دختر شد. جرج، فرزند اول کیت نیز در همین بیمارستان به دنیا آمده بود.

فرزند دوم کیت میدلتون، چهارمین عضو خاندان سلطنتی است که پس از برادرش، پدر و پدربزرگش در صف جانشینی تاخ و تخت ملکه انگلیس قرار دارد.

تغلغلا

65ق54

6ف56ف

قفق

هغ7غ

عف6ف

65ف6قف

ف6ف

7غ76غ

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط