قدیمی ترین جشنوارۀ فیلم در ایران

قدیمی ترین جشنوارۀ فیلم در ایران

جشنوارۀ بین المللی فیلم‌های آموزشی رشد

تاریخچه جشنواره 

جشنوارۀ بین المللی فیلم‌های آموزشی رشد قدیمی ترین جشنوارۀ فیلم در ایران و جشنواره‌ای تخصصی است كه با مدیریت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و اهتمام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، هر سال با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی فیلم های برتر آموزشی و تربیتی، برگزار می گردد. جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد نخستین بار در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (۱۹۶۳ میلادی) توسط ادارۀ فعالیت های سمعی و بصری وزارت آموزش و پرورش، در تهران برگزار گردید. نام رسمی این جشنواره در ابتدا «فستیوال بین المللی فیلمهای آموزنده» بود، اما پس از پنج دوره برگزاری، واژۀ «جشنواره» برای نخستین بار در زبان فارسی برای نامیدن این رویداد به کار گرفته شد و بدین ترتیب نام جشنواره در دورۀ ششم، در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی (۱۹۶۹ میلادی)، به «جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی» تغییر نام یافت.

پانزدهمین دورۀ برگزاری جشنواره و نخستین دورۀ برگزاری آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از چند سال وقفه، تحت نام «جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی و تربیتی»، با شرکت بیست و یک کشور، در سال ۱۳۶۴ هجری شمسی (۱۹۸۵ میلادی) همزمان با هفتۀ معلم، از ۱۲ تا ۱۹ اردیبهشت ماه، در تهران و در محل موزۀ هنرهای معاصر برگزار گردید. از دورۀ بیستم نام جشنواره به نام کنونی آن یعنی «جشنوارۀ بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد» تغییر کرد .

از دورۀ بیست و سوم در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی (۱۹۹۳ میلادی)، جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد علاوه بر تهران، همزمان در مرکز استان هرمزگان، شهر بندر عباس نیز برگزار گردید. از آن پس، تا دورۀ سی و یکم، جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد هر سال به صورت همزمان در تهران و استان های دیگر کشور برگزار گردید.

از دورۀ سی و یکم در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی (۲۰۰۱ میلادی) تا کنون، جشنواره های استانی فیلم رشد به صورت ادواری و غیر همزمان در استانهای مختلف کشور برگزار گردیده است.از دورۀ سی و سوم تا دورۀ سی و پنجم، در فاصلۀ سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵- ۱۳۸۴ (۲۰۰۶ – ۲۰۰۴ میلادی)، استان های کرمان، یزد و خراسان رضوی، به ترتیب میزبان اصلی جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد بودند ، اما از دورۀ سی و ششم، در فاصلۀ بهمن ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶ (فوریه تا می ۲۰۰۷)، تا کنون جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد به قرار سابق، هر ساله در تهران و به صورت ادواری در استان های دیگر برگزار شده است. .

گروه‌های جشنواره بین المللی فیلم رشد

۱- فیلم های آموزشی کوتاه و بلند

۲- فیلم های مستند کوتاه و بلند

۳- فیلم های انیمیشن کوتاه و بلند

۴- فیلم های تربیتی داستانی کوتاه، کودک و نوجوان – اولیا و مربیان

۵- فیلم های تربیتی داستانی بلند کودک و نوجوان – اولیا و مربیان

۶- نماهنگ

تعدادی از جوایز چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد : این جشنواره از آبان سال گذشته تا اردیبهشت امسال در شهرهای مختلف برگزار شده است.

مهمان

دیپلم افتخار - داستانی بلند

فیلم مهمان به کارگردانی بهروز رفیعی در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و چهارم، دیپلم افتخار را کسب کرد.

گنجشک اشی مشی

تندیس سیمین - داستانی بلند

فیلم گنجشک اشی مشی به کارگردانی غلامرضا رمضانی، مسعود کرامتی و وحید نیکخواه آزاد، در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و چهارم، تندیس سیمین را دریافت کرد.

یک روز سرد

تندیس زرین - داستانی بلند

فیلم یک روز سرد به کارگردانی محمدعلی طالبی در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و چهارم، تندیس زرین را دریافت کرد.

تبسم گرگ

دیپلم افتخار - داستانی بلند

فیلم تبسم گرک به کارگردانی جواد علی زاده در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و چهارم، دیپلم افتخار را کسب کرد

چند روز بیشتر

لوح تقدیر - داستانی بلند

فیلم چند روز بیشتر به کارگردانی پریسا گرگین در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و چهارم، لوح تقدیر دریافت کرد.

باد در باغ نظر

تندیس زرین - مستند علمی آموزشی

فیلم باد در باغ نظر به کارگردانی یویان کاظمی در بخش مستند علمی آموزشی جشنواره چهل و چهارم، تندیس زرین را دریافت کرد.

فق6قف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط