صورت خود را بشناسید

صورت خود را بشناسید

مدل موی چتری

پیش از کوتاه کردن موهایتان بر اساس مدل صورت و اندازه پیشانی خود تصمیم بگیرید که موهای چتری به شما می آید یا خیر!

موهای چتری میتواند صاف یا مدل دار باشد ولی معمولا موهای مدل دار به بیشتر صورت ها می آید. اولین مورد این است که اگر خط رویش موها کم پشت و نامرتب است ، موهای چتری می تواند این عیب را بپوشاند وتغییر بسیار خوبی در چهره شما ایجاد می کند.

لتغغل

مورد بعد اندازه پیشانی است. اگر پیشانی بیش از حد بلند است بهترین مدل مو برای آن چتری است چون کاملا آن را میپوشاند. در مورد پیشانی کوتاه موهای چتری بلند و حالت دار یکطرفه بسیار بهتر از چتری صاف است.

شکل صورت ممکن است به شکل بیضی ، مستطیل ، مربع یا مثلث باشد و یا به شکل یک قلب یا لوزی باشد.

اگر صورت مثلثی شکل باشد هم موهای چتری صاف پرپشت و هم موهای چتری صاف کم پشت مناسب است زیرا این مدل موها باعث می شوند صورت متعادل تر به نظر برسد.

اگر صورت به شکل بیضی است ، موهای چتری پرپشت  و صاف مناسب نیست این مدل مو صورت متعادل بیضی شکل را می پوشاند. موهای چتری حالت دار یکطرفه برای این مدل صورت بهتر است.

اگر صورت مستطیل یا مربع باشد ، موهای چتری کم پشت صاف و یا یکطرفه مناسب است . موهای چتری صاف پر پشت مربع بودن فک شما را بیشتر نشان میدهد.

صورتهای لوزی شکل می توانند از انواع موهای چتری با خیال راحت استفاده کنند زیرا این مدل مو در هر شکلی برای صورت آنها مناسب است.

برای صورتهای گرد موهای چتری اصلا مناسب نیست زیرا این مدل مو باعث می شود صورتشان گردتر به نظر برسد. اما موهای چتری یکطرفه باعث می شود که گردی صورت کمتر به چشم بیاید .

صورتهای قلبی شکل داری پیشانی های پهن و عریض و چونه باریک و کوچک هستند بنابراین موهای چتری پرپشت باعث می شود صورت نامتعادل به نظر برسد اما موهای چتری کم پشت باعث می شود یک زاویه جدید به صورت آنها اضافه شود و صورتشان زیباتر و متعادلتر به نظر برسد.

87غ78غ

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط