استفاده از شلوار جین و مدل تا زدن آن

استفاده از شلوار جین و مدل تا زدن آن

تازدن شلوار جین برای جوانان خوش سلیقه و شیک پوش

تا زدن شلوار جین و از آن بدتر تا زدن شلوار برای تنظیم آن با قامت خودتان این روزها زیاد طرفدار ندارد. ولی با احتساب چند ترفند ساده گاهی می شود بر جذابیت شلوار جین خوب که این روزها مدام قیمتش گرانتر می شود بیافزایید.

jean

سعی کنید در کمترین حد ممکن شلوار جین را تا بزنید.

مهمتر اینکه سعی کنید اندازه تا زدن با تنگی و گشادی پاچه شلوار هماهنگ باشد. هر چه پاچه شلوارتنگتر ، تای شلوار نازکتر.

شلوار جینِ خوش فرم و احتمالا گران را با کفش های غیر رسمی یا پوتین مانند همراه سازید.

ویژگیِ اصلی شلوار جین ، راحتی و عادی بودن و استفاده آن در محیط های کمابیش غیر رسمی است. شلوار جین معمولا با کفش رسمی همخوانی ندارد .اما گاهی می توان از ترکیب جین و کفش رسمی نیز بهره برد.

از شلوارهای به عمد کمرنگ شده یا دارای گوشه های پاره یا خیلی گل و گشاد پرهیز کنید.

سعی کنید رنگ شلوار جین با کفش رسمی که انتخاب می کنید تفاوت زیاد داشته باشد( ترجیحاً تیره ترانتخاب کنید).

اگر دو لباسِ جین برای  بالا تنه و شلوار می پوشید یادتان باشد که:

بالا تنه و شلوار از یک نوع جین و حتی رنگ نباشند. یکی را کمرنگ تر انتخاب کنید.

سعی کنید سایز و راحتی یا تنگی جین ها در هر دو لباس یکدست باشد. برای مثال شلوارِ  گشاد با کاپشن تنگ نپوشید.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط