تاریخچه کیک تولد

تاریخچه کیک  تولد

کیک

تاریخچه ی کیک تولد و شمع

کسی هنوز مطمئن نیست که این سنت از کجا آغاز شد.  یونانیان باستان در گذشته کیکی را (دایره شکل تا نمایانگر ماه باش) به معبد خدای ماه آرتمیس میبردند و روی آن شمع های روشن میکردند تا مانند ماه روشن باشد

روشن کردن شمع روی کیک تولد  برای آن است که برخی مردمان باور داشتند که خدایان در آسمان ها زندگی میکنند و روشن کردن شمع برای برآورده شدن دعاهای آنها در درگاه خدایان بوده است. وبا فوت کردن شمع و آرزوکردن در هنگام فوت کردن آن آرزو و دعای خود رابه آسمان می فرستادند.

جشن تولد

اولین جشن تولد برای آن برگذار شد که مردم معتقد بودند که شیاطین در روز تولد آنها به سمت آنها می ایند. در ابتدا پادشاهان تنها کسانی بودن که به اندازه ای مهم بودند تا جشن تولد داشته باشند. دوستان و خانواده برای محافظت از آسیب با ارزو و فکرهای خوب  و هدایا کمک میکردند تا تولد را جشن بگیرند. آنها برای آنکه شیاطین را بترسانند با کلاه و وسایل پر سروصدا جشن تولد را برگذار میکردند

بادکنکها تولد

اولین بادکنک ها یا بالون ها، اسباب بازی بچه ها بودند که با پوست یا امعای درونی حیوانات ساخته میشدند و درون آن را با آب پر میکردند.قوم های قدیمی درون روده های حیوانات قربانی شده فوت میکردند و ان را به شکل حیوانات در می اوردن و آن را به خدای خود به عنوان قربانی تقدیم می کردند

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط