ریش بهتر است یا صورت اصلاح شده

ریش بهتر است یا صورت اصلاح شده

مردان ریش دار قابل اطمینان ترند یا بی ریش ؟

طبق نظر سنجی ای که صورت گرفته پاسخ این سوال که ریش بهتر است یا صورت اصلاح شده را می توانید پیدا کنید و تصمیم بگیرید ریش بگذارید یا نه...

یکی از جدیدترین نظرسنجی که در برگیرنده جواب ۲۰۰۰ مرد انگلیسی است گویای این واقعیت بوده است که مردان ریش دار نه تنها خشن تر هستند، بلکه بی وفاتر هم هستند. برطبق اطلاعات جمع آوری شده توسط  شرکت سنجش47 Censuswide  درصد مردان ریشو در پرسشنامه ها از رابطه همزمان خود با یک نفر دیگر در حین زندگی مشترک خبر داده اند. در صورتی که فقط ۲۰ درصدِ  صورت اصلاح شده ها از شیطنت زناشویی خود حرف زدند.

 

45 درصد ریشوها مبادرت به دعوا و خشونت فیزیکی کرده اند، در حالی که کسانی که اصلاح می کنند 29 درصدشان با دیگران گلاویز می شوند.

 

40 درصد ریش دارها اقرار کردند که مرتکب جرایمی نظیر دزدی های کوچک نیز شده اند که در مقایسه، فقط 17 درصد بی ریش ها را در بر می گیرد.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط