جشن بزرگ شب چله در ارومیه

جشن بزرگ شب چله در ارومیه

جشن شب چله

جشن بزرگ شب چله در اورمیه زمان پنجشنبه 30 آذز مکان. تالار مجلل ترنج فقط خانوادگی چنگیز حبیبیان. حبیب باباییان و آشیق عسگر بولوداوغلو

جشن بزرگ شب چله در اورمیه
موسیقی زنده همراه با شام و پذیرایی و خوراکی های شب چله

جشن بزرگ شب چله برای اولین بار در اورمیه
زمان پنجشنبه 30 آذز
مکان. تالار مجلل ترنج
فقط خانوادگی
چنگیز حبیبیان. حبیب باباییان
و آشیق عسگر بولوداوغلو
رزرو بلیط

09144457027

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط