دختران به داد پسران مجرد برسید

دختران به داد پسران مجرد برسید

بخش بزرگی از پسران مجرد شاید به تنهایی خو می کنند و سعی می کنند با آن راه بیاین

پسران تصمیم می گیرند مجرد بمانند چون بیش از حد نگران مسئولیت های تشکیل خانواده در دنیای جدید هستند. دلیلش هم خیلی مشخض است

مردان در طی دو سه نسل گذشته، به خاطر تغییرات سریعی که در جهان و مرام های زندگی اتفاق افتاده است در نوعی شوک به سر می برند. آنها تغییرات را می بینند. از بین رفتن حقوق ناعادلانه قدیمی را می پذیرند. آنها از استانداردهای یک مرد قدیم بهره ایی نمی برند ولی هنوز فکر می کنند باید مسئول و نان آور اصلی خانواده جدید باشند. این تناقض برای شان گران تمام می شود بخصوص که هزینه زندگی بسیار سرسام آور  شده است.

خیلی از مردان جوان با وجود داشتن شخصیت قوی و مهربان، و با وجود موفقیت های نسبی که در زندگی دارند به خاطر همین مسئله نمی خواهند خودشان را به دردسر بیاندازند. از طلاق و خیانت می ترسند. نمونه های ناپسند و افراط و تفریط در بین زنان دوران خودشان را بزرگ جلوه می دهند و خلاصه دلایلی پیدا می کنند که فکر می کنند تنها بودن کم ضررتر خواهد بود.

به خاطر همه این چیزها و خیلی موارد دیگر از شما دختران ایرانی می خواهم، بخصوص دخترانی که مستقل هستید و به مرد به عنوان تکیه گاه اقتصادی نگاه نمی کنید صادقانه و خیلی صریح پیشنهاد کنم که قدم پیش بگذارید و اگر از مردی خوش تان می آید درخواست آشنایی بدهید.

در اولین فرصت هم این حس را منتقل کنید که نمی خواهید سر بار زندگی شان باشید و قرار نیست دوستی و عاطفه ایی که بین تان ایجاد می شود بر بار مشکلات شان بیفزاید.

دنیا عوض شده است و رابطه بین زن و مرد و موقعیت شان عوض شده است. تعادل وظایف و توقعات به هم خورده است. زنان به همان اندازه که فرصت و حق و قدرت بیشتری پیدا کرده اند به همان اندازه نیز طبیعی و واقعی است که در سیستم جدید « خانواده» و وظایف جدید و غیرمتعارفی را برعهده بگیرند.  

خلاصه اینکه دختران عزیز وطن، بسیاری از مردان به خاطر تغییرات و توقعات جدید زندگی، می ترسند ریسک کنند. نوع زندگی جدید هم طوری است که می توانند با غذای پیش ساخته و خدمات قابل دسترس برای زندگی، فکر کنند که از داشتن همسر با آن تعریف قدیمی، بی نیاز هستند.

به سراغ پسران مجرد بروید و به آنها نشان دهید که شاید برای شان غذا نمی پزید و لباس شان را نمی شوئید ولی سهم اجاره خانه و قدرت پرداخت هزینه های شخصی خودتان را دارید. به خودتان و به آنها یادآوری کنید که دوستی و عشق و « تنها نخوابیدن» و برنامه و هدف مشترک داشتن و حتی فرزند داشتن، همچنان خوب و انسانی و زیبا است و دو تایی تان به کمک همدیگر یک زندگی مشترک خوب ایجاد می کنید.

منبع : مرد روز

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط