Sologamy – ازدواج با خود

Sologamy – ازدواج با خود

بعضی‌ها می گویند دیگر تحمل شکسته شدن قلب‌شان را ندارند

در میان آنهایی که با خودشان ازدواج می‌کنند عده‌ایی رسما می‌گویند خسته شده‌اند از انتظار و با این کار می پذیرند که مسابقه‌شان به اتمام رسیده‌است.

بعضی‌ها می گویند دیگر تحمل شکسته شدن قلب‌شان را ندارند و با ازدواج با خود، تعهدی می‌کنند که دنبال یک رابطه جدید نباشند.

گروهی در مخالفت با ازدواج با خود، می‌گویند این یک خودخواهی و ولخرجی محض است ولی مگر همه آنهایی که با یک نفر دیگر ازدواج می کنند مراسم بسیار خودخواهانه و گرانی تدارک نمی‌بینند؟

غعهغف

جمعی به شدت مخالفند و معتقدند ما انسانها نیاز به یک همراه و همسر داریم که ما را برای زندگی انتخاب کند تا بخواهد ژن خودش را با ما ترکیب کند تا با هم انسان جدیدی بسازیم.عده دیگر می گویند ازدواج با خود، غمگین ترین مراسم برای نشان دادن بن بست زندگی مدرن و فردیت است.

 لا

عده ایی نیز می گویند بشر با سرعت تمام به سمت تنها شدن می رود و ازدواج با خود، یکی از آثارش است

عده ایی نیز با آنکه می دانند محتاج زندگی جمعی و تائید و توجه هستند ولی به همان اندازه برای فردیت خود استقلال قائلند و  نمی خواهند وارد یک قرارداد همیشگی با یک انسان دیگر شوند که حتما با هم اختلاف و تضاد منافع پیدا خواهند کرد

منبع : مرد روز

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط