ارتباط با بیماران در کما

ارتباط با بیماران در کما

کما

 برقراری ارتباط با بیمارانی که درکما هستند

محققان دانشگاه اونتاریو غربی توانستند به افکار انسان از طریق فعالیت مغز با سوالهای بله و خیر دست یابند

این تیم اظهار داشتند که تحقیقات آنها به شیوه های جدیدی از تلاش برای برقراری ارتباط با بیمارانی که زندگی نباتی دارند منتهی می شود

نتایج تحقیقات آنها در مجله عصب شناسی با عنوان "پیغام آور خاموش مغز: استفاده از توجه انتخابی برای رمزگشایی فکر انسان برای ارتباطهای مبتنی بر مغز" منتشر شده است

این اسکنهای مغز نشان می دهند که ما به چه چیزهایی فکر می کنیم، تیم این تحقیقات توانستند پاسخ به پرسشهای ساده را با این اسکنها نشان داده تا بتوان از آن برای برقراری ارتباط با بیمارانی که در کما هستند، استفاده کرد

براساس اظهارات لورینا ناسی محقق اصلی این تحقیق، تفسیر تفکر انسان از فعالیت مغز بدون اتکا به زبان و اعمال یکی از مرزهای پرچالش علم عصب شناسی مدرن است

به طور خاص بیمارانی که کاملا به هوش هستند، اما در نتیجه آسیب مغزی نمی توانند رفتار پاسخی داشته باشند را می توان از ضرورتهای یافتن انواع دیگری از ارتباط دانست

در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد روی بله و خیر تمرکز کنند و به پرسشهایی چون آیا متأهل هستید؟ آیا برادر یا خواهر دارید؟ پاسخ داده و تنها به پاسخ خود فکر کنند و آن را به زبان نیاورندناسی دانشجوی پسادکترا در موسسه مغز و ذهن دانشگاه اونتاریو غربی اظهار داشت: با نگاه کردن به فعالیت مغزی می توانیم به درست پاسخهای درست هر نفر را رمزگشایی کنیم

وی افزود: اکثر داوطلبان پیامهای خود را ظرف سه دقیقه منتقل کردند، این زمان برای ارتباط با رابطهای کاربری مغز- رایانه کاملا مناسب است

ناسی و همکارانش در این دانشگاه با استفاده از تکنیک جدید خود توانستند با بیماران غیرپاسخگو که به اشتباه آنها را به عنوان زندگی نباتی توصیف کرده بودند ارتباط برقرار کنند

این محقق اظهار داشت: قدرت این تکنیک به ویژه استفاده ساده از آن و تشخیص سریع می تواند شانس برخورداری هر بیمار از ارتباطات مبتنی بر مغز را افزایش دهد

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط