ازمایشگاه های ازدواج

ازمایشگاه های ازدواج

لیست ازمایشگاهها

با ارائه ی معرفی‌نامه ی دفترخانه ی ثبت ازدواج ، می‌توانید آزمایش های مربوطه را در مراکز مربوطه انجام دهید . کلیه ی مراکزی که در سطح تهران آزمایش های قبل از ازدواج را انجام می دهند ، به شرح زیر هستند .

 

تلفن تماس

نشانی

نام مرکز

منطقه

ردیف

22218022-021

22235000-021

تجریش ، ابتدای خیابان شریعتی ، جنب داروخانه ی طالقانی

درمانگاه طالقانی

یک

1

88961248-021

88961247-021

بلوار کشاورز ، انتهای خیابان شهید عبدالله زاده ، روبروی سازمان آب

درمانگاه فاضل

شش

2

22525140-021

بزرگراه رسالت ، خیابان کرمان جنوبی ، کوچه ی زرین قبایی

درمانگاه دکمه چی

هشت

3

66928488-021

66591110-021

66924138-021

خیابان آذربایجان ، بین گلشن و باستان

مرکز بهداشت جنوب

یازده

4

55630444-021

55635470-021

ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، نبش خیابان عدالتخواه

آزمایشگاه مرکزی معاونت سلامت

دوازده

5

33440403-021

33564646-021

خیابان بهارستان ، خیابان مجاهدین اسلام ، خیابان آقانجانلو ،کوچه ی پور زرگری

درمانگاه تقوی

دوازده

6

77507730-021

77509906-021

دروازه شمیران ، خیابان مازندران ، ضلع شمالی ایستگاه مترو

درمانگاه خواجه نوری

دوازده

7

55708081-021

55739881-021

55739882-021

خیابان قزوین ، دوراهی قپان ، جنب داروخانه ی ایثار

درمانگاه شهید هاشمی نژاد

هفده

8

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط