شناسایی استعداد های درخشان

شناسایی استعداد های درخشان

جشنواره اولین کتاب من

جشنواره اولین کتاب من

توضیح

فلسفه برگزاری جشنواره اولین کتاب من شناسایی استعداد های درخشان و کمک به شکوفایی استعداد های نهفته گروه های سنی مختلف در امر نویسندگی و ترغیب ان ها برای بهینه شدن کارایی استعداد های مخاطبان از طریق هدایت و راهبری اموزشی فرهنگی از سوی جشنواره است از این رو سعی شده است تا طی یک دوره ی مشخص نسبت به انتقال مهارت های اولیه به داوطلبین اقدام شود

یکی از اهداف اصلی جشنواره ترسیم روش های جلب همکاری و استمرار مشارکت مخاطبان در جشنواره های بعدی است که این امر ضرورت ارائه اموزش های لازم را در قالب یک طرح اموزشی محرز می نماید

برنامه ها

برگزاری جشنواره بر 2 نحور طراحی گردیده است محور اول: عناوین عمومی محور دوم: عناوین سفارشی

محور اول: پیرو نظرسنجی صورت گرفته در مرحله ی اول جشنواره از بین گزینه های اعلامی بالاترین علاقه مندی مطالعه و نویسندگی در جامعه هدف موضوعات علمی با محوریت شگفتیهای افرینش مشتمل بر 7/63% بوده است فلذا در نظر است تا ضمن تکرار عناوین قبلی عناوین جدیدی نیز با محور فوق الذکر در دستور کار قرار گیرد

بخش دوم: از انجا که یکی از اهداف و کارکرد های جشنواره امکان بستر سازی جامعه داوطلبین می باشد فلذا امکانات لازم جهت طراحی و تولید عناوین مرتبط با محور های فرهنگ سازی دینی اجتماعی اقتصادی و مهارت های فردی فراهم گردیده است که با نظر مساعد مجموعه های از جمله نیروی انتظامی  سازمان اتش نشانی شهرداری تهران شرکت گار اب ...قرار گرفته

جوایز

انتخاب بهترین اثر توسط هیات داوران

اهدا لوح یاد بود شرکت در جشنواره برای کلیه شرکت کنندگان

جمع اورری بهترین اثار از بین متون داوری شده در اموزشگاه های مختلف و انجام داوری نهایی توسط گروهی از اساتید فن و انتخاب بهترین اثر

ویرایش نهایی اثر در صورت لزوم و چاپ کتاب با نام نویسنده بعد از اخذ مجوز های لازم

برگزاری جشنواره تقدیر از اثار برگزیده با حضور تعدادی از شرکت کنندگان در طرح برگزیدگان مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت اموزش و پرورش و...

تاریخچه

طرح این فعالیت از سال 1388 با بهره مندی از کارشناسان و استید مجرب حوزه های برنامه ریزی اموزشی تکنولوژی اموزشی نویسندگی و .... در موسسه انتشاراتی تانیان شروع و نسبت به برنامه ریزی و تدوین ان اقدام گردیده است

طرح این جشنواره بعد از برگزاری جلسات متعدد در حوزه معاونت امور فرهنگی وزلرت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعمال تغییرات مد نظر نهایتا در تاریخ 24/11/89  موفق به اخذ تاییدیه و انعقاد توافق نامه همکاری فی ما بین انتشارات تانیان با معاونت محترم امور فرهنگی گردیده است

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط