جششنواره قرآنی شمسه در سرای محله شما

جششنواره قرآنی شمسه در سرای محله شما

جشنواره شمسه

جشنواره شمسه

توضیح

هدف اصلی برگزاری این جشنواره احیای جلسات قرآن و همچنین نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه است . ایجاد بستر مناسب در راستای شکل‌گیری فعالیت‌های گروهی هدفمند یکی دیگر از اهداف اختصاصی جشنواره شمسه است .

کی؟ کجا؟

جشنواره شمسه از پانزدهم مهر تا پایان آبان‌ماه برگزار میشود‌. برای شرکت در مسابقات می توانید به سرای محله ی خود مراجعه کنید

اخبار 

جشنواره در سه بخش «جنبی»، «اصلی» و «ویژه» در نیمه اول مهرماه برگزار می‌شود. مخاطبان بخش «اصلی» سومین جشنواره شمسه قرآنی، عموم شهروندان هستند که مسابقات این بخش در دو مقطع سنی 7 تا 16 سال (جوان و نوجوان) و بالای 16 سال ویژه برادران و خواهران برگزار  می‌شود، البته در رشته اذان که تنها ویژه برادران است در دو گروه سنی بالای 55 سال (فرهیختگان) و زیر 55 سال برگزار خواهد شد.

مخاطبان بخش «جنبی» سومین دوره جشنواره شمسه قرآنی، جامعه پر افتخار معلولین (نابینایان، معلولین جسمی و حرکتی) هستند،

همچنین مخاطبان بخش ویژه  جشنواره شمسه قرآنی کودکان دختر و پسر زیر 7 سال هستند.

برنامه

شرکت‌کنندگان ضمن نمایش عرصه‌های حضور عام شهرداری در نظام شهری، می‌توانند به نمایش سویه‌های گوناگون حضور و فعالیت شهرداری تهران در مناطق و محله‌ها توجه ویژه بنمایند.
شناخت حقوق شهروندی، جایگاه و وضعیت آن، معرفی و انعکاس معنی «مشارکت» در چگونگی اداره محله و منطقه توسط شهروندان.
شناخت از منطقه سکونتگاه شرکت‌کنندگان و بازتاباندن این آگاهی در آثار به واسطه استفاده از نشانه‌ها و عوامل بیانگر آشنای محله.

جوایز

ارائه جایزه محلی شامل: گواهی حضور و هدیه فرهنگی در سطح مناطق بیست و دوگانه
ارائه جایزه فنی شامل: لوح شایسته تقدیر، هدیه نقدی برای 150 نفر در سطح تهران
ارائه جایزه ساختاری و ویژه شهردار تهران شامل: تندیس نفرات اول و نشان‌ها و الواح نفرات اول تا سوم هر رشته و جوایز نقدی

جشنواره شمسه

توضیح

هدف اصلی برگزاری این جشنواره احیای جلسات قرآن و همچنین نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه است . ایجاد بستر مناسب در راستای شکل‌گیری فعالیت‌های گروهی هدفمند یکی دیگر از اهداف اختصاصی جشنواره شمسه است .

کی؟ کجا؟

جشنواره شمسه از پانزدهم مهر تا پایان آبان‌ماه برگزار میشود‌. برای شرکت در مسابقات می توانید به سرای محله ی خود مراجعه کنید

اخبار 

جشنواره در سه بخش «جنبی»، «اصلی» و «ویژه» در نیمه اول مهرماه برگزار می‌شود. مخاطبان بخش «اصلی» سومین جشنواره شمسه قرآنی، عموم شهروندان هستند که مسابقات این بخش در دو مقطع سنی 7 تا 16 سال (جوان و نوجوان) و بالای 16 سال ویژه برادران و خواهران برگزار  می‌شود، البته در رشته اذان که تنها ویژه برادران است در دو گروه سنی بالای 55 سال (فرهیختگان) و زیر 55 سال برگزار خواهد شد.

مخاطبان بخش «جنبی» سومین دوره جشنواره شمسه قرآنی، جامعه پر افتخار معلولین (نابینایان، معلولین جسمی و حرکتی) هستند،

همچنین مخاطبان بخش ویژه  جشنواره شمسه قرآنی کودکان دختر و پسر زیر 7 سال هستند.

برنامه

شرکت‌کنندگان ضمن نمایش عرصه‌های حضور عام شهرداری در نظام شهری، می‌توانند به نمایش سویه‌های گوناگون حضور و فعالیت شهرداری تهران در مناطق و محله‌ها توجه ویژه بنمایند.
شناخت حقوق شهروندی، جایگاه و وضعیت آن، معرفی و انعکاس معنی «مشارکت» در چگونگی اداره محله و منطقه توسط شهروندان.
شناخت از منطقه سکونتگاه شرکت‌کنندگان و بازتاباندن این آگاهی در آثار به واسطه استفاده از نشانه‌ها و عوامل بیانگر آشنای محله.

جوایز

ارائه جایزه محلی شامل: گواهی حضور و هدیه فرهنگی در سطح مناطق بیست و دوگانه
ارائه جایزه فنی شامل: لوح شایسته تقدیر، هدیه نقدی برای 150 نفر در سطح تهران
ارائه جایزه ساختاری و ویژه شهردار تهران شامل: تندیس نفرات اول و نشان‌ها و الواح نفرات اول تا سوم هر رشته و جوایز نقدی
 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط