استان گاستان اقوام مختلف ایران را در کنار خود جمع میکند

استان گاستان اقوام مختلف ایران را در کنار خود جمع میکند

جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین

جشنواره اقوام ایران زمین

توضیح

استان گلستان ایران کوچک با آبشارها و نگارستان ایران است  اقوام مختلف با یک وحدت کامل در کنار هم زندگی میکنند دز این جشنواره استان های مختلف در کنار هم اداب و رسوم و سنت های خود را معرفی میکنند

کی؟کجا؟

هفتمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از هشت مهر با حضور 31 استان کشور در گرگان آغاز به کار میکند

اخبار

سفرا و کاردارهای بیش از 36 کشور جهان نیز به استان دعوت شدهاند که پنجشنبه (11 مهر) مهمان استان هستند.

هفتمین جشنواره بینالمللی اقوام ایران زمین به عنوان یک برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران در تقویم جهانی ثبت شده و همه ساله این جشنواره در استان گلستان برگزار میشود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با بیان اینکه 600 مهمان از سراسر کشور برای این جشنواره دعوت شدهاند، گفت: استان گلستان به دلیل برخورداری از 15 قوم و متنوع بودن صنایع دستی این اقوام، مهر اصالت جهانی را به خود اختصاص داده و در سال 1390 و 1391 در مهر اصالت رتبه شش کشوری داشته است.

برنامه

در این جشنواره 31 استان کشور در کنار هم به معرفی آداب و رسوم و سنت خود میپردازند

20 استان کشور نیز موسیقیهای آئینی، آداب و رسوم سنتی خود را در استان دارند که در این جشنواره به نمایش می گزارند

شهدای اقوام ایران زمین و برپایی فریضه نماز در سیاه‌چادرها از دیگر برنامههای جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در این استان است

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط