حقیقت بهترین راهنماست

حقیقت بهترین راهنماست

سینما حقیقت

سینما «فلسطین» و سینما «سپیده» شهر تهران، در فاصله روزهای 19 تا 26 آذرماه 1392، میزبان هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت شدند . به گزارش سينما خبر؛ در این دوره، نزدیک به 145 فیلم مستند ایرانی و 85 فیلم مستند خارجی در بخش های مختلف جشنواره روی پرده سینما فلسطین (سه سالن) و سینما سپیده (دو سالن) رفت.

برپایه این گزارش، مرکز فرهنگی- هنری صبا نیز میزبان کارگاه های آموزشی جشنواره بین المللی سینماحقیقت بود. این کارگاه‌ها طی چهار روز، در سالن ویژه کارگاهی این مجموعه که در مجاورت سینما فلسطین است، برپا شد .هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت با شعار «حقیقت بهترین راهنماست»، طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 1392 برگزار شد.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط