جشنواره خلاقیت

جشنواره خلاقیت

ایده های برتر

یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار می شود

یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر به زودی در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار خواهد شد .از ایده پردازان دعوت میشود جهت شرکت در ارزیابی منطقه سه فناوری این جشنواره که در پارک علم و فناوری استان سمنان، اقدام کنند.

ایده پردازان از اول آذر ماه سال جاری می توانند با مراجعه به سامانه این جشنواره به نشانی www.best-idea.ir  جهت شرکت در مسابقه ایده های برتر ثبت نام کنند.

آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط کارشناسان پارک ارزیابی خواهد شد .استان های البرز، تهران، سمنان، قم، گلستان و مازندران در منطقه سه فناوری کشور در این دوره از مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.

ایده برتر، راهکار با ارزشتری برای حل چالش موجود ارائه می کند

ایده، یک مفهوم یا یک اثر ذهنی است .مطابق تعریف این جشنواره که در تارنمای آن قرار گرفته، ایده برتر، ایده خلاقی است که راهکار بهتر و با ارزش تر را برای حل چالش موجود داشته باشد.

ایده خلاق، پاسخ به یک نیاز و کشف دنیای ناشناخته ارائه و پاسخگوی این سوالات است که چالش پیش رو چیست؟ مخاطب آن کیست؟ و راهکار جدید ارائه شده چیست؟

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط