نوشیدنی های گرم و مطبوع

نوشیدنی های گرم و مطبوع

چای و قهوه

نخستین جشنواره چاى و قهوه با محوریت محصولات چاى و قهوه،ظروف و وسایل،تجهیزات و امكانات خانگى و صنعتى،دكوراسیون و فضاسازو كافى شاپ ها ،قهوه خانه هاى سنتى ، مراكز گردشگرى وموسسات آموزشى با حضور فعلان و تولیدكنندگان این صنعت اردیبهشت سال آینده برگزار مى شود.

این جشنواره با هدف معرفى بهتر و ارائه آخرین دستاوردها در خصوص چاى، قهوه و گیاهان دارویى و در راستاى رقابت با برخى كشورهاى جنوبى برگزار مى شود.این جشنواره مى تواند بازارگسترده ایران را به سرمایه گذاران علاقمند به حضور در این صنعت نشان داده و فرصت مناسبى براى بازاریابى چاى و قهوه ایرانى تبدیل شود.

]به دلیل نبود بازار مناسب براى عرضه چاى ایرنى میزان تولید چاى خشك از ۷۰ هزار تن در سال ۱۳۷۰ به ۲۵ هزار تن در سال گذشته رسید و محصولات چینى و نامرغوب كشورهاى حوزه خلیج با نام و نشان تجارى خارجى در بازارهاى ایرانى سهم قابل توجهى از بازار را از آن خود كردند.از آن جایى كه كشور ایران درسال جارى با تولید ۴۰ هزار تن چاى،بازار هاى داخلى را به محصولات وارداتى واگذاركرده ،

برپایى جشنواره چاى و قهوه ایرانى مى تواند تاثیر به سزایى در رونق صنعت چاى و قهوه و اشتغالزایى صاحبان صنایع، بازرگانان، تجار،ایده پردازان، متولیان امر و تعداد زیادى از مجموعه هاى پذیرایى، گردشگرى و... داشته باشد.گفتنى است: چندى پیش كشور امارات و برخى كشورهاى حاشیه خلیج فارس با برگزارى همایش هایى از این دست به دنبال ربودن گوى سبقت از رقباى خود بوده كه البته به دلایلى مانند جغرافیایى این كشور ها موفق به جذب سرمایه گذاران در آن منطقه نشده اند از این رو برگزارى این جشنواره مى تواند علاوه بر تقویت صنعت چاى و قهوه، در خصوص ارتقاى استانداردها و سطح خدمات میزبانى در كشور نیز موثر باشد و ظرفیت هاى موجود در كشور و بازارگسترده در این زمینه را بیشتر نمایان كند.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط