بزرگترین جشنواره زمستانی دنیا

بزرگترین جشنواره زمستانی دنیا

جشنواره برف و یخ

جشن

جشنواره برف و مجسمه های یخی:

جشنواره بین المللی برف و مجسمه های یخی هاربین یک جشنواره ی سالانه ی است که در شهر های هاربین، چین و هیلونگ جییانگ برگزار میشود. این جشنواره بزرگترین جشنواره یخ و برف دنیا به حساب می آید.

جشن

کی؟کجا؟

این جشنواره در شهر های هاربین، چین و هیلونگ جییانگ برگزار میشود و تاریخ آن معمولا از 5 ژانویه تا یک ماه بعد  است اما نمایشگاه های آن معمولا از مدتی قبل شروع به کار کرده و تا مدتی بعد از نمایشگاه نیز به کار خود ادامه میدهند.

جشن

اخبار:

با این که این جشنواره در بیشتر شهر وجود دارد ولی دو مرکز اصلی برای نمایشگاه های آن مقرر شده است:

جزیره ی خورشید: ی مکان تفریحی در آنطرف رود خانه سانگ هوآ با مجسمه های یخی غول آسا

دنیای برف و یخ: یک محیط باز با ساختمان های بزرگ یخی که با تکه های یخی که مستقیما از رودخانه سانگ هوآ بریده شده، ساخته شده است.

جشن

برنامه ها:

در طول مدت جشنواره بر نامه هایی از قبیل تور هایی در محیط پارک ها یا برنامه های زمستانی مانند ورزش های اسکی آلپاین، شنای زمستانی در رودخانه سانگ هوآ و تور های نمایشگاه باغ ژآاولین برگزار میشود.

جشن

تاریخچه:

این مراسم به عنوان یک مراسم سنتی برای چراغانی کردن و مهمانی ها از سال 1963 در فصل زمستان اجرا میشد. البته این مراسم برای مدتی به علت انقلاب فرهنگی قطع شد و بعد از آن به عنوان یک جشنواره سالانه در سال 1985 به رسمیت شناخته شد.

در سال 2001 این جشنواره با جشنواره بین المللی اسکی هیلونگ جیانگ ترکیب شد و نام جدید خود "جشنواره بین المللی برف و مجسمه های یخی هاربین" را به خود اختصاص داد.

در سال 2007 این جشنواره به یاد دکتر کانادایی، نورمن بتون تم خاصی را به خود گرفت که به عنوان بزرگترین ساختمان یخی رکورد گینس را به خود اختصاص داد. این مجموعه شامل 2 قسمت آبشار نیاگارا و یک قسمت تنگه برینگ میشد.

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط