همدیگر را در این جشن خیس کنید

همدیگر را در این جشن خیس کنید

جشنواره ی آب

جشنواره آب:

جشنواره سانگ کران که به جشنواره آب نیز معروف است یک رخداد سالانه به مناسبت سال نو در تایلند است. این جشن یکی از بزرگترین جشن های تایلند و بزرگترین جشنواره آب دنیاست.

کی؟ کجا؟

سال نو (در تاریخ 13 تا 15 آوریل) در تایلند

برنامه ها:

این جشنواره در مورد تمیز و خالص کردن و شروع دوباره است و بیشتر از یک جشنواره تفریحی مراسمی مذهبی به حساب می آید. خانه ها تمیزند، مجسمه های بودا با ملایمت با آب معطرشسته میشوند و افراد مسن با احترام بر روی دست هایشان آب میریزند. با همه ی اینها آب پاشیدن به روی یک فرد کاملا غریبه به بخش اساسی این جشنواره تبدیل شده است. آب پاشیدن به یکدیگر نشانه پاکسازی و آوردن بخت خوش برای یکدیگر است.

بعد از انجام مراسم و بخش های مذهبی آمدن به خیابان ها و جشن و شادی شروع میشود. بعضی به آب ها یخ اضافه میکنند و بعضی دیگر به صورت گروهی، لباس های مخصوص پوشیده، ماسک به صورت زده و با مخزن های بزرگ آب دیگران را خیس میکنند.

اخبار:

در سال 2014 سنگاپور، برنامه ای برای اجرای جشنواره ِ آب به عنوان بزرگترین جشنواره آب سنگاپور داشت. اما با مخالفت شدید مقامات توریستی تایلند مواجه شد. معاون فرماندار،  برگزاری این جشنواره را حق انحصاری تایلند دانست. این عمل با حمایت شدید مردم تایلند در رسانه های اجتماعی مواجه شد. و در نتیجه برگزاری این جشنواره لغو در سنگاپور لغو گردید.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط