حقیقت رسم قدیمی

حقیقت رسم قدیمی

یک چیز قدیمی | یک چیز جدید | یک چیز قرضی | یک چیز آبی

سنتی جالب و خواندنی از رسم و رسوم دیگر کشورها و این حقیقت رسم قدیمی ها در کشور انگلستان که حتی شعری با این معنی و مضمون دارند ....

تا به حال، در فیلم ها یا مکانهای مختلف دیده یا شنیده اید که در کشور های غربی و اروپایی در عروسی های خود از چهار چیز قدیمی، جدید، قرضی و آبی استفاده میکنند؟

این رسم در حقیقت یک رسم قدیمی مربوط به انگلستان است که شعری با این قافیه دارد

("Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, A Sixpence in your Shoe")

وجود این چهار شی در عروسی، برای عروس و داماد خوش شانسی می آورد ولی وجود آن الزامی نیست. با این حال دانستن معنی هرکدام جالب است:

یک چیز قدیمی نمایانگر تداوم در زندگیست،

یک چیز جدید خوش بینی و شادی در آینده به همراه می آورد،

یک چیز قرضی نشانه قرض همیشگیه خوشبختی ست ،

در آخر یک چیز آبی سمبل عشق، پاکی و وفاداری است.

همچنین سکه درون کفش برای خوش شانسی و کامیابی به کار میرود که هم اکنون جزو رسوم بسیار مهم ازدواج در انگلستان است.

 

نظر خود را در مورد مقاله حقیقت رسم قدیمی ها با ما در میان بگذارید.

دیدگاه

    ما را چکار به رسم ورسومات انگلیس

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط