باورها واعتقادات درلحظه جاری شدن خطبه عقد

باورها واعتقادات درلحظه جاری شدن خطبه عقد

سفره عقد

باورهایی درباره ی مراسم عقد

معمولا"براساس باورهای رایج در میان هر قوم ،  نسخه های مختلفی برای خوشبختی عروس و داماد تجویز می شد . در اینجا به برخی از رسومی که ناشی از همین باورهاست ، اشاره خواهیم داشت .

 برای مثال پس از جاری شدن خطبه ی عقد ، خانواده ی داماد از او می خواستند پای راست خود را روی پنجه ی پای عروس بفشارد تا همسرش در طول زنگی مشترک ، کاملا" مطیع و فرمانبردار او باشد .  اما گاهی نیز عروس با زیرکی تمام در این کار پیشدستی کرده و گوی سبقت را از داماد می ربود . در شکل دیگری از این باور،  داماد ، دست عروس را گرفته و زیر دست خود می گذاشت به این معنی که همسرش همیشه از او پیروی کند .

همچنین به عروس توصیه می شد ، در اولین نگاه ، ابتدا در آیینه به چشمان داماد نگاه کند تا او را برای همیشه در تسخیر عشق خود حفظ نماید .

در مورد اتاق عقد نیز ، بر این باور بودند  که زیر اتاق عقد نباید خالی باشد  برای مثال نباید اتاق عقد بالای زیر زمین یا آب انبار باشد ، چون احتمال ناپایداری وصلت رفته و زیر پای عروس سست خواهد شد .

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط