پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویی

پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

همه می دانیم که نمایش عروسکی، این هنر شریف و اصیل، که به عبارتی نقطۀ تلاقی همه هنرها است، با وجود دستاوردهای ارزشمندی که در عرصه های داخلی و بین المللی داشته، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و از تنگناها و کمبودهای بسیاری رنج می برد

امیدوارم با برگزاری شایستۀ این دوره از جشنواره، بتوانیم توجه همگان را بیش از پیش به این گونۀ نمایشی جلب کنیم و با عرضه توانایی بالقوه ای که در این هنر زیبا نهفته است، فرصتی برای ارتقای کمی و کیفی آن فراهم آوریم.

اهداف:

بسترسازی برای رشد کمی و کیفی نمایش های عروسکی، تبادل تجارب ملی و بین المللی و توجه به خلق آثار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی، ملی همچون قصه ها، افسانه ها و متل های ایرانی ازجمله اهداف این جشنواره ذکر شده است.

موضوع جشنواره:

در این دوره از جشنواره، برای انتخاب آثار هیچ گونه چارچوب و محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

جشنواره از آثاری که ضمن حفظ ارزش های فرهنگی و هنری، مخاطبان گسترده تری را در بر بگیرد، استقبال خواهد کرد.


بخش های مختلف جشنواره

1- مسابقه نمایشنامه نویسی :

پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک، به منظور دست یابی به متون نمایش عروسکی ایرانی، مسابقه نمایشنامه نویسی برگزار می کند. نمایشنامه هایی که در آن از شخصیت های عروسکی سنتی و بومی ایران استفاده خلاقانه و به روز شده باشد، اولویت خواهند داشت.

-
آثار برگزیده علاوه بر حمایت های مالی، به انتخاب هیئت داوران از سوی انتشارات نمایش منتشر خواهند شد.

-
مهلت پذیرش متون صفحه بندی شده، 15 مرداد ماه 1393 است.

2-
نمایش های صحنه ای :

الف ) ایرانی :

-
از میان آثار متقاضی، 20 اثر نمایشی به انتخاب هیات بازخوانی و بازبینی، به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.

-
میزان کمک به گروه های منتخب تا سقف 70 میلیون ریال خواهد بود.

-
مهلت دریافت طرح یا نمایشنامه، 10 خردادماه1393 است.

ب ) بین الملل:

-
در این بخش، نمایش هایی از گروه های بین المللی از سراسر جهان حضور خواهند یافت.

-
انتخاب آثار این بخش از طریق ستاد برگزاری جشنواره صورت خواهد پذیرفت.3-
نمایش های فضای باز:

-
این بخش به اجرای نمایش ها در فضا باز همراه با مخاطب اختصاص دارد.

-
میزان پذیرش در این بخش 10 اثر نمایش عروسکی است.

-
میزان کمک به گروه های منتخب تا سقف 40 میلیون ریال خواهد بود.

-
مهلت پذیرش طرح یا نمایشنامه، 10 خردادماه 1393 است.

فرم شرکت در این جشنواره بر روی سایت ایران تئاتر به نشانی WWW.THEATER.IR قرار دارد.

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط