بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان

جشنواره فیلم کودک و نوجوان

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به منظور تعالی و ارتقای این گونه آثار، از ۱۱ لغایت ۱۴ مهرماه۱۳۹۳ در شهر اصفهان برگزار می‌شود

اهداف جشنواره:

۱)ارزیابی و معرفی آثار برتر سینمای کودک ونوجوان در عرصه ملی و بین المللی و تشویق دست اندرکاران برتر این سینما

۲)تشویق فیلمسازان به شناخت بیشتر مولفه های ذاتی سینمای کودک و نوجوان در حوزه فرم و محتوابه ویژه مبتنی بر مبانی و ارزشهای بومی و تعلیم وتربیت دینی

۳)بستر سازی برای کشف استعدادها در حوزه فیلمنامه نویسی و فیلم سازی در سینمای کودک و نوجوان

۴) کمک به ارتقاءِ سطح دانش و مهارت های سینمایی کودکان و نوجوانان

۵)تبادل اندیشه‌ و دیدگاه‌های مدیران سینمایی و رسانه ای، کارشناسان و صاحب نظران عرصه تعلیم وتربیت، فیلمسازان و مخاطبان

۶)تلاش در جهت رشد و رونق اقتصاد سینمای کودک و نوجوان

شرایط پذیرش آثار:

۱)آثار ارائه شده برای کودک و نوجوان مناسب باشد.

۲)بیش از سه سال از تولید این آثار نگذشته باشد.

۳)قبل ازمهر ماه ۱۳۹۳ در سینماهای کشور  به نمایش عمومی درنیامده و یااز شبکه‌های نمایش خانگی، تلویزیونی سراسری واستانی پخش نشده باشند.

۴)آثار ارسالی نباید در دوره های گذشته جشنوارۀ کودک و نوجوان شرکت کرده باشند.

۵)در بخش های مختلف  مسابقه بین الملل جشنواره از هر کشور حداکثر دو فیلم بلند زنده و سه فیلم کوتاه یا نیمه بلند زنده پذیرفته خواهند شد.

۶)در بخش های مختلف  مسابقه بین الملل جشنواره از هر کشور حداکثردو فیلم عروسکی یا پویانمایی بلند و سه فیلم عروسکی یا پویانمایی کوتاه یا نیمه بلند پذیرفته خواهند شد.

۷)کشور میزبان می‌تواند سه فیلم بلند زنده، سه فیلم بلند عروسکی یا پویانمایی و چهار فیلم نیمه بلند (زنده، عروسکی یا پویانمایی)، چهار فیلم کوتاه (زنده،عروسکی یا پویانمایی) را به بخش‌های مختلف مسابقه بین الملل عرضه کند.

۸)دربخش مسابقه سینمای ایران، بنا به انتخاب جشنواره در مورد تعداد آثار محدودیتی وجود ندارد.

۹)شرایط پذیرش قصه، طرح و فیلمنامه سینمای کودک و نوجوان به طور جداگانه در فراخوان مسابقه فیلمنامه نویسی اعلام خواهد شد.

الف- مسابقه سینمای بین الملل

۱-    بخش سینمای زنده

۱-۱-فیلم بلند (بیش از ۶۰ دقیقه)

۱-۲- فیلم نیمه بلند ( ۱۶ تا ۶۰ دقیقه) و فیلم کوتاه (۳ تا ۱۵ دقیقه

۲-    بخش سینمای عروسکی یا پویانمایی

۲-۱-    فیلم بلند (بیش از ۶۰ دقیقه)

۲-۲- فیلم نیمه بلند ( ۱۶ تا ۶۰ دقیقه) و فیلم کوتاه (۳ تا ۱۵ دقیقه)

ب- مسابقه سینمای ایران

۱مسابقه آثار فیلم های سینمایی

۲مسابقه آثار ویدئویی:

۱-۲- آثار ویدئویی بلند

۲-۲- آثار ویدئویی کوتاه  و آثار ویدئویی نیمه بلند (۳ تا ۶۰ دقیقه)

۳- مسابقه آثار عروسکی یا پویانمایی بلند (بیش از ۶۰ دقیقه)، کوتاه و نیمه بلند(۳ تا ۶۰ دقیقه)

ج- مسابقه فیلمنامه نویسی

د- مسابقه مواد تبلیغی (عکس، پوستر، آنونس و تیزر)

ه-  نمایش های ویژه (شامل: مرور آثار سرزمین های اسلامی ، مرور آثار یک فیلمساز، یا مجموعه آثار از یک کشور یا یک منطقه، آثاراقتباسی و موضوعی و سایر برنامه های جنبی)

و – بزرگداشت و نکوداشت

هیئت داوری مسابقه سینمای بین الملل

هیئت داوران بین‌المللی که اعضای آن را حداقل ۵ نفر از هنرمندان و صاحب‌نظران فعال در عرصه سینمای کودک و نوجوان ایران و جهان تشکیل می‌دهند، فیلم‌های بخش مسابقه بین المل را داوری و جوایز زیر را به برگزیدگان اهدا می‌کنند.

هیئت های داوری مسابقه سینمای ایران

هیئت های داوری متشکل از هنرمندان و صاحب نظرانی که ترجیحاً در زمینه سینمای کودک و نوجوان  فعالیت دارند، فیلم‌های مسابقه سینمای ایران را داوری و جوایز این بخش را به برگزیدگان اهدا می‌کنند.

جوایز مسابقة سینمای بین الملل عبارتند از:

مسابقه آثار زنده (بلند، نیمه بلند و کوتاه)

* پروانه زرین بهترین فیلم بلند (به تهیه کننده)

* پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم بلند

* پروانه زرین بهترین فیلمنامه

* پروانه زرین بهترین اثر کوتاه یا نیمه بلند (به کارگردان)

پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان

* پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری

پروانه زرین بهترین فیلم آسیایی

پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران (به کارگردان)

* پروانه زرین جایزه ویژه محمد الدوره (کودک و مقاومت)

مسابقه آثار عروسکی یا پویانمایی:

هیئت داوران بین المللی کودک و نوجوان آثار بخش مسابقه عروسکی یا پویانمایی (کوتاه، نیمه بلند و بلند)را داوری و جوایز زیر را به برگزیدگان اهدا می کنند.

*پروانه زرین بهترین اثر بلند (به تهیه کننده)

*پروانه زرین بهترین اثر کوتاه یا نیمه بلند (به کارگردان)

*پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران (به کارگردان)

جایزه سیفژ:

یک هیئت داوری متشکل از سه عضو تعیین شده با هماهنگی سازمان سیفژ (سازمان بین المللی فیلم های کودک و نوجوان) جایزه خود را به بهترین فیلم بلند جشنواره اهدا خواهد کرد.

مسابقه سینمای ایران (فیلم های سینمایی):

* پروانه زرین بهترین فیلم بلند (به تهیه کننده)

* پروانه زرین بهترین کارگردانی

* پروانه زرین بهترین فیلمنامه

*   پروانه زرین بهترین فیلمنامه اقتباسی

* پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان

* پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری

* پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران

مسابقه آثار ویدئویی (بلند وکوتاه):

* پروانه زرین بهترین اثر بلند (به تهیه کننده)

* پروانه زرین بهترین اثر کوتاه یا نیمه بلند (به کارگردان)

* پروانه زرین بهترین کارگردانی (اثر بلند)

* پروانه زرین بهترین فیلمنامه (اثر بلند)

* پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان

* پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران

مسابقه آثار عروسکی یا پویانمایی:

* پروانه زرین بهترین اثر بلند (به تهیه کننده)

* پروانه زرین بهترین اثر کوتاه یا نیمه بلند (به تهیه کننده)

* پروانه زرین بهترین کارگردانی (اثر بلند)

* پروانه زرین بهترین کارگردانی (اثر کوتاه یا نیمه بلند)

* پروانه زرین بهترین جایزه دستاورد فنی و هنری

* پروانه زرین بهترین فیلمنامه(فقط به یکی از فیلمنامه های بلند، نیمه بلند یا کوتاه)

* پروانه زرین بهترین انیماتور(فقط به یکی از انیماتورهای آثار بلند، نیمه بلند یا کوتاه)

جایزه ویژه جشنواره:

* تندیس زرین جایزه ویژه شهید بهنام محمدی (شهداء کودک و نوجوان)

* پروانه زرین به بهترین فیلم منتخب تماشاگران

مسابقه انتخاب بهترین فیلمنامه بلند کودک و اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به برگزیدگان

مسابقه انتخاب بهترین آثار مواد تبلیغی و اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به برگزیدگان

با درخواست هیئت داوران و تأیید دبیر جشنواره، می‌توان در هر بخش دیپلم افتخار اهدا کرد.

 هیچ جایزه‌ای به صورت هم ارزش به دو یا چند فیلم یا اثر ویدیویی (زنده ،عروسکی یا پویانمایی) تعلق نمی‌گیرد.

داوران کودک و نوجوان ایرانی

یک گروه داوری، متشکل از ۳۰ کودک و نوجوان استان محل برگزاری جشنواره که از سوی دبیرخانه جشنواره (دفتراستان) برگزیده می‌شوند، بهترین فیلم بخش مسابقـه آثار فیلم های سینمایی را با اهدای «پروانه زرین» انتخاب می‌کنند.

مقررات عمومی جشنواره

۱- دبیرخانه جشنواره می تواند فیلم‌ها و آثار ویدئویی منتخب را برای شرکت در بخش‌های مختلف دعوت کند.

۲- دبیرخانه جشنواره برای تمامی آثار پذیرفته شده در بخش‌های مسابقه، گواهی شرکت در آن مسابقه صادر می‌کند.

۳- نهادها، سازمان‌های دولتی و تهیه‌کنندگان بخش خصوصی که تمایل دارند آثارشان در بخش‌های مختلف جشنواره شرکت کند، لازم است نکات زیر را رعایت نمایند:

•  برگ درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل و نسخه اولیه (DVD, Blu-Ray  یا HD) اثر خود را همراه با عکس صحنه و کارگردان حداکثر تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ به دبیرخانه جشنواره تحویل نمایند.

جشنواره در خصوص آثار ویدئویی، پذیرای آثاری است که با قالب حرفه‌ای

(Betacam, DVCam، SD, HD, Full HD, ۲K, ) تولید و عرضه شده باشند.

۴- مهلت تحویل کپی فیلم‌های پذیرفته شده  با فرمت (DCP  با KDM )، در بخش‌های مختلف جشنواره حداکثر تا ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۳ است.

۵تصمیم گیری درباره برنامه‌های جشنواره، تاریخ و ساعت نمایش آثار به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

۶- پس از تحویل کپی فیلم‌ها و آثار ویدئویی به دبیرخانه جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

۷تفسیر و اخذ تصمیم نهایی درباره نکات غیر قابل پیش بینی در مقررات و یا رفع ابهامات ناشی از مفاد آن به عهده دبیر جشنواره است.

۸- تحویل فیلم و امضای برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله قبول کامل مقررات و ضوابط نمایش فیلم در ایران است.

فیلمسازان و صاحبان آثار سینمایی کودک و نوجوان در صورت تمایل برای شرکت در این جشنواره می توانند طبق شرایط و مقررات، فیلم ها و سایر آثار سینمایی خود را به دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند

دبیر خانه جشنواره

تهران – خیابان ولی‌عصر(عج) بعداز باغ‌فردوس، خیابان طوس، نبش چهارراه دلبر، شماره ۱۳ طبقه دوم

تلفن: ۲۲۷۳۵۰۹۰ – ۲۲۷۴۱۲۵۰ – ۲۲۷۴۱۲۵۱ نمابر: ۲۲۷۳۴۸۰۱

سایت رسمی جشنواره: http://www.icff.ir

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930328001463#sthash.l7WwfGf2.dpuf

دیدگاه

    سلام در ارتباط با پایان نامه کارشناسی ارشدم خواهان یک تعریف جامع از جشنواره بین المللی کودک هستم با تشکر

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط