ورود دوباره ی طرح پلنگی برای پاییز امسال

ورود دوباره ی طرح پلنگی برای پاییز امسال

به طرح پلنگی خوش آمد بگید

داشتم توی اینترنت چرخی میزدم تا ببینم برای پاییز چه کفش های بدون پاشنه ای را در نظر بگیرم. به طور باورنکردنی ای دیدم که کفش هایی با طرح پلنگی بسیار زیاد است. گفتم شاید آوردن این مقاله و نشان دادن آنها به شما خالی از لطف نباشد تا شاید شما هم در خرید بعدیتان برای پاییز به مد تر عمل کنید.

دیدگاه

    چه قد قشنگ بودن اینا . از مدل لباساشم ایده گرفتم چه برسه به کفشاش

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط