مراسم حنابندان

مراسم حنابندان

حنابندان

حنابندان

به طور معمول پیش ازعروسی جشنی به نام (( حنابندان )) انجام می شود. آیین این جشن اینگونه است که دست و پای عروس را در حنایی می گذارند که خانواده داماد آورده است. در برخی از قوم ها بر روی موهای داماد برای شگون و میمنت حنا می گذارند. البته این جشن در حال حاضر با کمی تغییر در آیین سنتی آن، یکی دو شب پیش از عروسی برگزار می شود. تا پیش از جشن عروسی، هزینه ها و میزبانی همه جشن ها بر عهده خانواده عروس است. اما تهیه شام برای جشن حنابندان لزومی ندارد، زیرا این جشن پس از ساعت صرف شام انجام می شود.

با توجه به اینکه جشن حنابندان برخلاف جشن عروسی خیلی رسمی و تشریفاتی نیست، بسیار گرم و صمیمی برگزار می شود.

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط