تو عکس ها مثل مدل ها بشید

تو عکس ها مثل مدل ها بشید

چگونه تو عکس ها ژست بگیریم

چگونه برای عکس ها ژست بگیریم:

زمانی را به یاد دارید که یک "بگو سییییییییییب" ساده برای انداختن عکس ها کافی بود؟ البته دقیقا به همین علت است که اکثر شما عکس های قشنگی از دوران دبیرستانتان ندارید. من با یک عکاس صحبت کردم و او سه راه حل خیلی پیش پا افتاده به من نشان داد:

چیزی را بگیرید: گرفتن چیزی مثل کیف دستیتان، کمرتان یا حتی بازوی نفر بغل دستیتان باعث میشود که بدنتان کشیده تر به نظر رسد. چیزی را که میگیرید جلوی بدنتان نگه دارید نه پشت یا زیر بازوهایتان. این گونه آن چیز بزرگتر هم به نظر میرسد.

زاویه دار بایستید: اگر در هنگام عکس گرفتن جوری بایستید که سه چهارم بدنتان رو به دوربین باشد، به طور باورنکردنی ای شما خوش اندام تر به نظر میرسید.

سر خود را کج کنید: اگر کمی –حدود 30 درجه- سر خود را کج کنید، چانه ی شما بیشتر نمایان میشود و باعث میشود صورت شما لاغرتر به نظر رسد.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط