نشونه های رابطه های سمی و بی سرانجام و رو به انقضاء

نشونه های رابطه های سمی و بی سرانجام و رو به انقضاء

چگونه به تاریخ انقضای یک رابطه پی ببریم

5 نشانه ی اینکه شما در یک رابطه سمی و بی سرانجام هستید

اکثر شما قطعا ،میتوانید اعتراف کنید که در یک رابطه نامناسب ، بسیار بیشتر از تاریخ انقضای آن مانده اید و هرکدام ازشما دلایل مخصوص به خود را برای ماندن در این رابطه دارید تا آنکه بالاخره متوجه اشتباه خود میشوید و متوجه میشوید که رابطه ی شما باید به اتمام برسد. برای اینکه در رابطه ی خود به بن بست نخورید من 5 نشانه را به شما معرفی میکنم که دربرخورد با آنها متوجه خواهید شد که در یک رابطه بی سرانجام هستید:

1-احساس میکنید که هیچ کاری را درست انجام نمی دهید. طرف مقابلتان مدام شما را زمین میزند و به شما این حس را میدهد که به اندازه ی کافی خوب نیستید. شخصیت شما را مسخره میکند و باعث میشود بیشتر مواقع از خود خجالت بکشید.تنها موقعی شما احساس گناه کمتری دارید که قبول میکنید که محکوم کردن یا قضاوت کردن جزو خصوصیات اخلاقی اوست.تحقیر کردن او باعث میشود شما هر ثانیه احساس کمتر شدن بکنید و تمام قدرت و اعتماد به نفس خود را از دست بدهید.

2-همه چیز در مورد شریک شماست وهیچ وقت راجع به شما نیست. البته شما احساسات دارید اما هیچ وقت شنیده نمیشود،درک نمیشود و تحسین نمیشود. اکثر گفتگوهای شما یک طرفه است. به جای تصدیق و قدردانی ازحرف های شما،شریکتان انقدر با شما بحث میکند تا حرف آخر را، خود بزند. کمتر پیش می آید (حتی هیچ وقت پیش نمی آید ) که شریکتان در مورد شما سوال کند و اگر این کار را کند سریعا بحث را به سمت خود باز میگرداند.

3-شما خود را درکنارطرف مقابلتان ناراحت پیدا میکنید و قادرنیستید ازهیچ یک ازلحظات باهم بودن لذت ببرید. هرروزتان یک ستیز جدید است. کنترل کردن رفتار شما در حقیقت تلاشیست برای کنترل کردن خوشحالی شما. علاوه بر آن او بر روی تمام نکات منفی شما تمرکز کرده است تا شما را درهمان حالتی که هستید نگه دارد: ناراضی و بدبخت... با این حال ممکن است خود او این قضیه را قبول نکند.

4-از اینکه در کنار او خودتان باشید معذب و ناراحت هستید .نمیتوانید آنچه را در ذهن دارید آزادانه بیان کنید و حس میکنید تمام مدت کنار او با یک چهره ی دیگر نشستید تا ازطرف او قابل قبول باشید و به جایی میرسید که حتی خودتان هم خودتان را نمی شناسید. نه تنها شما بلکه دوستان نزدیک و خانوادیتان هم شما را نمیشناسند.

5-شما احساس میکنید که نمیتوانید بزرگتر شوید یا تغییر کنید. هر زمان که به سمت تغییر یا رشد میروید با تحقیر کردن و باور نداشتن طرف مقابلتان رو به رو میشوید. هیچ روحیه وحمایتی دریافت نمیکنید و این صدا دائما در گوش شماست که تو هیچ وقت عوض نمیشوی.

دیدگاه

  چه جالب من همه ی این نشونه ها رو با نامزدم دارم... یعنی باید نامزدیمو بهم بزنم؟؟؟؟ :(

  پاسخ

  یا علی ...... شیما خانم جونم با نامزدت یا دوستت شیطوووووووووون :)

  پاسخ

  بهم بزن ، بهم نزن بهم نزن،بهم بزن

  پاسخ

  نه بابا!!!!!! دو ماه دیگه قراره عروسیمونه ;)

  پاسخ

  بهم بزن بهم نزن خیلی باحال بود

  پاسخ

  بهم بزن بهم نزن خیلی باحال بود

  پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط