با این جا شمعی ها خونتون پر ستاره میشه

با این جا شمعی ها خونتون پر ستاره میشه

جاشمعی اکریلی

با رسیدن فصل پاییز براتون جا شمعی های خیلی خوشکلی اوردم که درست کردنش میتونه خیلی خوشحالتون کنه و البته میتونید ازش توی دکوراسیون خونه یا تزیینات  جشن عروسی استفاده کنید.

وسایلی که احتیاج دارید:

یک جا شمعی تمیز

چسب

اکریل

شمع

برای درست کردن جاشمعی های خال خالی نوک انگشتاتون را چسب کنید و روی جاشمعی را خال خال چسبی کنید و بعدش روی جاهایی که چسبی کردید اکریل بریزید.

برای اینکه جا شمعی تون به تدریج کمتر اکریل داشته باشه انتهای جا شمعی را بیشتر چسب بزنید و اکریل کمتری اونجاهایی که میخواید کمتر اکریل داشته باشه بزنید و بگزارید خشک شه.

همچنین میتونید نصف جا شمعی را چسب بزنید و فقط همون تیکه را اکریل بزنید و بعد بگزارید خشک شه.

مدل هایی که میتونید درست کنید خیلی زیاده. اگه دلتون خواست میتونید نظرتون را واسم بنویسید.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط