دختران گل به دست

دختران گل به دست

ساقدوش های کوچولو

لباس ساقدوش کوچک

زیباترین تصویر هر عروسی تصویری از دختر کوچکی گل به دست است که با لبی خندان و چهره یی گشاده در کنار عروس و داماد ایستاده باشد تا زیبایی ویژه یی به فضای جشن ببخشد. پس لازم است تا کمی هم درباره کوچکترین دعوت شدگان به میهمانی بگوییم:

لباس دختر کوچولوهایی که قرار است گل ها و یادبودها را در دست بگیرند می تواند یکپارچه و یکدست باشد.

دامن لباس دختر کوچولوها نبایستی خیلی بلند باشد تا هم حالت کودکانه آنها را نگهدارد و هم جلوی جنب وجوش کودکانه آنها را نگیرد.

بهتر است که رنگ لباس دختر کوچولوها را با توجه به رنگ موهایشان و براساس طرحی و رنگی شبیه به لباس عروس فراهم کرد.

می توان از سبدی پر گل در دست و حلقه یی از گل بر سر دختر کوچولوها استفاده کرد.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط