آیا خیانت کارا ارزش کمتری واسه وفاداری قائلند؟

آیا خیانت کارا ارزش کمتری واسه وفاداری قائلند؟

خیانت کارا خیانت کار باقی میمونن!!!

تحقیقات نشان داده است که تمام چیزهایی که مادرتان راجع به خیانت کارا به شما گفته کاملا درست است. محققان تحقیقاتی را روی 484 زوج مجرد بین 18 تا 35 سال انجام داده اند که نشان می دهد فردی که در رابطه ی خود خیانت کرده است؛3.5 برابر بیشتر احتمال دارد که در رابطه بعدی خود نیز خیانت کند.

این تحقیقات به صورت گسترده به مدت 5 سال ادامه داشته؛ به صورتی که هر 4 تا 6 ماه یک بار از افراد سوالاتی در مورد اینکه آیا در رابطه ی خود به جز شریکشان با کسی دیگری نیز رابطه جنسی برقرار کرده اند یا نه پرسیده میشود. (این تحقیقات شامل زوج هایی که به رابطه ی باز یا چند همسری اعتقاد دارند و همچنین رابطه های اینترنتی فاقد تماس های جنسی نمیشود)

نه تنها 32% افراد اعتراف کردند که در روابط خود وفادار نبوده اند، بلکه 45% از این تعداد به خیانت در روابط بعدی ادامه دادند. 18% هم در اولین رابطه ی خود وفادار بودند ولی در روابط بعدی این وفاداری را حفظ نکردند.

متاسفانه هیچ تحقیقی ثابت نکرده است که اگر شریک مورد نظر شما قبلا خیانت کرده است، این کار را دوباره تکرار میکند یا نه. ما نمیدانیم که چرا کسانی که در گذشته وفادار نبوده اند،  بیشتر احتمال می رود که که در آینده هم به این کار خویش ادامه دهند. آیا آنها ارزش کمتری برای وفاداری قائل اند؟ یا این رفتار را از کسی آموخته اند؟ با ندانستن این اطلاعات قضاوت راجع به این افراد سخت میشود ولی دانستن خیانت پیشین پرچم قرمزی برای شما محسوب میشود که باید بیشتر مراقب باشید. 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط