نکات مهم در استفاده از کروات

نکات مهم در استفاده از کروات

کروات

به قفسه لباستان نگاه كنيد و كت شلواري را كه دوست داريد بپوشيد، انتخاب كنيد آن را روي يك سطح هموار مثلا روي تخت يا ميز تاشو پهن كنيد

پيراهن هايي را كه مي خواهيد با آن كت بپوشيد، انتخاب كنيد. مطمئن بشويد

 كه رنگ كت و پيراهن با يكديگرهماهنگ و متناسب است. پيراهن مورد نظر را در كنار كت قرار بدهيد

حالا كراواتهاي مختلف را انتخاب كنيد. آنها را بر روي كت و پيراهن قرار بدهيد

بهترين روش براي تطبيق دادن آنها با يكديگر، توجه به رنگ غالب پيراهن و كت و همچنين طرح اصلي آنها است

براي يك كت شلوار و پيراهن ساده، مي توانيد از هر كروات ساده اي كه رنگ آن با كت و پيراهن شما هماهنگ باشد، استفاده كنيد. البته اين هميشه به اين معنا نيست كه مثلا آبي را فقط با آبي بپوشيد. شما مي توانيد يك كراوات زرد رنگ را انتخاب كنيد كه بر روي يك كت شلوار و پيراهن آبي عالي به نظر مي رسد. اگر مي خواهيد از رنگ متضاد استفاده كنيد، از گردونه رنگي استفاده كنيد

زماني كه پيراهن سفيد مي پوشيد، هر نوع كراواتي با آن خوب به نظر مي رسد. پوشيدن كت شلوار سفيد نيز مانند يك بوم سفيد نقاشي است كه شما مي توانيد هر رنگ و طرح كراواتي را كه دوست داريد با آن بپوشيد

براي كت و شلوار راه راه، اگر راه هاي آن ضعيف و كمرنگ هستند، رنگ خود كت را زمينه اصلي قرار بدهيد و كراوات را با آن هماهنگ كنيد، درست مثل اينكه يك كت ساده پوشيده ايد. اما اگر راه هاي كت برجسته و مشخص هستند، كراواتي را انتخاب كنيد كه به خوبي با رنگ راه هاي كت شما هماهنگ است. كتي با راه هاي قرمز مشخص را مي توانيد با كراوات قرمز رنگ بپوشيد. كراوات شما مي تواند ساده يا طرح دار باشد، اما مهم اين است كه با رنگ راه هاي كت متناسب باشد

براي پيراهن طرح دار، رنگ كراواتي را انتخاب كنيد كه هنگام نگاه كردن به پيراهن از دور، آن رنگ غالب و برجسته است. شما مي توانيد با اين پيراهن، يك كراوات طرح دار، راه راه يا چهارخونه بپوشيد. به خاطر داشته باشيد كه وقتي كراوات طرح دار انتخاب مي كنيد به رنگ غالب آن دقت كنيد تا با رنگ اصلي پيراهن طرح دارتان هماهنگ باشد.

از طرف ديگر هماهنگي كت و كراوات مطرح است. اگر مي خواهيد كراواتي با رنگ متفاوت بپوشيد، مطمئن بشويد كه رنگ متممي را انتخاب مي كنيد. شما مي توانيد براي اين كار از گردونه رنگي كمك بگيريد. به عنوان مثال يك پيراهن صورتي را با يك كراوات قرمز رنگ يا كراوات آبي روشن؛ پيراهن آبي را با كراوات زرد، طلايي يا آبي؛ و پيراهن مشكي را با كراوات سفيد، خاكستري يا نقره اي بپوشيد

به خاطر داشته باشيد كه كت شلوار، پيراهن و كراواتي كه انتخاب مي كنيد، هرسه طرح دار نباشد. حداقل يكي از آنها بايد ساده باشد

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط