چشم ها و دهان خانه یتان را تمیز کنید

چشم ها و دهان خانه یتان را تمیز کنید

3 توصیه ی فنگ شویی برای خانه ای مرتب تر

3 توصیه فنگ شویی:

نامرتبی ها را تمیز کنید:

به هم ریختگی دشمن درجه اول فنگ شویی است. همه چیز را در جای خود مرتب بگزارید.  چیزهای مرده (مثل گلدون خشک شده) یا توده های نامرتب قدرت خونه را از بین میبرند و مانع ورود انرژی مثبت به خانه میشوند. اولین چیزی که باید مرتب شود ورودی خانه است و بعد از آن مرکز خونه را مرتب کنید.

چیز های خراب را تمیر کنید یا دور بیاندازید:

وسایل خراب مانع شادی هستند پس ظروف شکسته را دور بریزید، ساعت های از کار افتاده را درست کنید،صندلی های لق را تعمیر کنید، ظرف شویی خود را آب بندی کنید، لباس های سوراخ را دور بیاندازید،لامپ های سوخته را تعویض کنید و اگر درهای کابینت مشکلی دارد حتما آنها را تعمیر کنید.

پنجره ها را تمیز کنید و در ها را روغن کاری کنید:

در فنگ شویی پنجره ها چشم های خانه هستند و در ورودی دهان آن. پس برای اینکه نظم و ترتیب را به خانه و همچنین به خودتان بیاورید، آن ها را تمیز کنید، ازشون نگهداری کنید و مطمئن شوید که به خوبی باز میشوند،بسته میشوند و قفل میشوند.

دیدگاه

    جدا از مقاله ی قشنگتون چه عکس خوشکلیهههههه

    پاسخ

    با این گرونی لوازم خانه چه کنیم...؟حتی تعمیرو بازسازی آنها نیز گاهی به اندازه خرید هزینه ساز است..!

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط