سنت های قدیمی درمورد رسم بریدن کیک

سنت های قدیمی درمورد رسم بریدن کیک

بریدن کیک از کجا امد؟

درپشت کیک شیرین و لذیذ عروسی رسم و سنت های فراوانی وجود داره ،سنت رم باستان این بوده که روی سر عروس و داماد تکه نانی رو به دو نیم قسمت می کردند تا برای عروس و داماد خوش شانسی و برکت بیاره اما در واقع ،فرهنگ و سنت اصلی کیک عروسی برمیگرده به دوران پرنسس لئوپولد ،در سال 1882 درواقع کیک عروسی او اولین کیک خوراکی بود

دربعضی از کشورها ، کیک عروسی روی سر عروس بریده می شود تا داشتن فرزند سالم برای عروس تضمین شود و زوج خوشبخت شوند. خوردن خرده ریزهای کیک  برای بعضی از مردم ،خوش شانسی می آورد زیرا کیک عروسی نماد خوشبختی و زندگی خوب تازه عروس و داماد است

gh

یکی از سنت ها و خرافات هایی که درمورد کیک عروسی در قدیم وجود داشت ،این بود که در عروسی های سنتی امریکا ،دوشیزگان روبان هایی که زیر هر لایه از کیک وصل شده را میکشند و فقط یکی از روبان ها به یک حلقه و یا یک مهره وصل بوده و هرکسی که حلقه یا مهره نصیبش میشده ،عروس اینده بوده است  

بللللب

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط