خانم محترم از نظر علمی ثابت شده که شما آرایش نکنی خوشکل تری

خانم محترم از نظر علمی ثابت شده که شما آرایش نکنی خوشکل تری

آرایش چه تاثیری تو زیبایی داره

به نظر می آید که جای امیدی هست: تحقیقات و مطالعات نشان میدهد که هم خانم ها و هم آقایون، خانم هایی با آرایش کمتر را بیشتر می پسندند.

برای آزمایش 44 خانم را به عنوان مدل انتخاب کردن و از آنها خواستند که برای یک مهمانی آرایش کنند و سپس از آنها عکس گرفتند. این آرایش ها از آرایش ملایم شروع می شد و با آرایش تند خاتمه می یافت. هر مدل 21 عکس از آرایش خود داشت به طوری که با نگاه کردن عکس ها می شود تشخیص داد که آرایش بیشتر شده یا کمتر. این عکس ها را به 44 بیننده دادند (22 مرد و 22 زن) و از آنها خواستند که هر ظاهری که برای آنها جذاب تر بود انتخاب کنند هم جذاب از نظر آقایان و هم از نظر خانم ها.

خانم ها آرایش کمی بیشتری را نسبت به آقایون ترجیح دادن (کمی نه زیاد) . این در صورتی بود که مدل ها 30% بیشتر از مدل انتخابی بیننده ها آرایش کرده بودند.پس شانس اینکه شما با آرایش بیشتر، جذابیت خود را از دست بدهید خیلی بیشتر است.

هر دو طرف فکر میکردند که طرف مقابل آرایش بیشتر را بیشتر میپسندد و تعداد کمی آرایش طبیعی را دوست دارند. و هر دو طرف فکر میکردند که آقایون چهره ی خانم ها را با آرایش بیشتر جذاب تر میبینند ولی در واقع دقیقا بر عکس است.

خوب پس نتیجه گیری نهایی این است. وقتی پای آرایش در میان باشد کمتر بهتر است. اگر میخواهید از نظر کسی زیبا به نظر بیایید بهتر است قبل از خارج شدن از خانه در آرایش خود تجدید نظر کنید.

دیدگاه

    چه عجب یکی به این نتیجه رسید... حالا کیه که گوش کنه.از فردا مردم بیشتر آرایش میکنن

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط