داماد باید از مادر زنش به خاطر عقد دخترش تشکر کند

داماد باید از مادر زنش به خاطر عقد دخترش تشکر کند

مادر زن سلام

مادرزن سلام (زن‌مار سلام( :

مادر زن سلام از رسوم ازدواج است که در آن در صبح بعد از شب ازدواج داماد با مادر عروس ملاقات کرده و از وی به خاطر عقد دخترش تشکر می کند.

هنگامى‌که در خانه داماد جشن پاتختى او برپا است، در خانه مادر عروس يا به گفته خود آينه‌ورزانى‌ها 'زن‌مار' (مادرزن) در اطاقى چند سينى شيرینى و يک سینى که در آن يک قواره پارچه کت و شلوارى يا يک کله قند گذاشته شده بر روى فرش چيده مى‌شود اگر خانواده عروس توانگر باشند پهلوى پارچه کت و شلوارى يک ساعت و يا يک انگشتر نيز مى‌گذارند داماد پس از انجام پاتختى خود از ريش‌سفيدان اجازه مى‌گيرد و با ساقدوش‌ها و چند تن ديگر به خانه مادر عروس مى‌آيد. هنگامى‌که او مى‌خواهد داخل خانه شود مادر عروس پيش مى‌آيد و پيشانى او را مى‌بوسد و سپس او را به اطاقى که ياد شد مى‌برد. در آنجا پس از خوردن شيرينى و اندکى گفتگو يکى از ساقدوش‌ها سينى کت و شلوار را برمى‌دارد و همه به خانه داماد برمى‌گردند. اين رسم را 'زن‌مار سلام' مادرزن سلام مى‌نامند. پس از 'مارزن سلام' هرکس مى‌تواند از داماد هرچه که بخواهد بدزد و داماد بايد کوشش کند که چيزى از او دزديده نشود. اگر کسى توانست از مال داماد چيزى بردارد، براى پس دادن آن هرچه از ساقدوش‌ها بخواهد،ساقدوش ها باید آن را برای فرد محیا سازند تا وسیله ی داماد را پس بگیرند. مثلاً اگر پيشنهاد کند که بره‌اى بخرند و کباب کنند آنها بايد اين کار را انجام دهند.

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط