نماد پیوند

 نماد پیوند

حلقه

حلقه ی ازدواج نماد چیست؟

 استفاده از حلقه ی ازدواج از قدیمی ترین سنت های انسانی است که از زمان های بسیار دور تا به امروز رسیده و چگونگی آغاز آن به طور دقیق معلوم نیست. شاید این واقعیت که حلقه ی ازدواج به شکل دایره است، تا حدودی بیانگر دلیل استفاده ی آن در گذشته نیز باشد .

دایره نماد کمال و تمامیت است. و در ارتباط با ازدواج؛تلویحا" به معنی نمایاندن تکامل زندگی یک فرد . به عبارت دیگر، زن و مرد با ازدواج یک واحد کامل را تشکیل می دهند که شکل دایره وار حلقه محافظ و نماد آن است .

برخی باور دارند که در دوران بدوی(پیشین) حلقه ی ازدواج در واقع یک دستبند(طوق) بوده بر دست زنانی که به تسخیر مردان در می آمدند .

و دستبند(طوق) روی بازو یا پا ،نشان از این داشت که زن دارایی یک مرد در قبیله است که بعدها این نماد به شکل یک حلقه ی در انگشت درآمد.

بطوریکه در یافته های مردم شناسی آمده ، در میان انسان های بدوی که به سحر و جادو باور داشتند ، مردان طنابی را دور کمر زنی که مورد نظرشان بود و می خواستند می انداختند و باور داشتند که روحشان در کالبد زن وارد می شود . به این ترتیب زن محبوبشان پیوسته و جاوید می ماند .

اما مصریان اولین کسانی بودند که از حلقه به عنوان نماد ازدواج استفاده کردند.در خط هیروگلیف- خط تصویری مصریان باستان - دایره ای وجود دارد که نماد ابدیت است و البته مسیحیان نیز استفاده از حلقه در ازدواج را از سال 900 میلادی آغاز کردند.

و اما اینکه چرا انگشت چهارم، انگشت حلقه است ؟

در یونان باستان نیز با این باور که از انگشت چهارم یک شاهرگ مستقیما" به کانون عواطف یعنی " قلب"  می رسد، انگشت چهارم مختص حلقه بوده اما شاید دلیل دیگر برای انتخاب این انگشت، این واقعیت باشد که انگشت چهارم، آخرین انگشتی است که از آن استفاده می کنیم پس بنابراین می تواند مناسب ترین انگشت برای حلقه باشد .

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط