بوهای طبیعی میتونند حال ما را بهتر کنند

بوهای طبیعی میتونند حال ما را بهتر کنند

رایحه درمانی

بوھا در زندگی ما نقش تعیین كننده ای دارند و باعث تحریك احساسات شده و تعادل روحی روانی برقرار می كنند.

بوی خوش با ایجاد ھماھنگی بین جسم و روح، شرایط ویژه ای را برای ما پدید می آورد. عطر افشانی كردن محل كار، منزل و ماشین علاوه بر خاصیت ضدعفونی و پاك كنندگی كه دارد، باعث برانگیختن عواطف و احساسات می شود.

از نظر روان شناسی، بوھا مھمترین عامل در بازگردانی یك خاطره یا حادثه در ذھن ھستند. تبلیغات وسیعی كه در خصوص آروماتراپی به گوش می رسد، باعث شده تا اروپاییان در برخورد با ھرگونه بیماری كه منشأ روانی دارد قبل از مراجعه به پزشك به آروماتراپی رجوع كنند و از آن برای رفع اختلالات خواب، وسواس، تحریك پذیری، افسردگی و نظیر اینھا استفاده نمایند.

در آروماتراپی ھر فرد بنا به شرایط روحی و اجتماعی خود به استشمام عطر خاص نیاز دارد و نسبت به یك بوی خاص واكنش نشان می دھد و حتی احساساتش به تكاپو می افتند.

در میان بوھایی كه وارد مغر می شوند، آنھایی خوشایند انسان ھستند كه بر سیستم عصبی مركزی اثر نموده و موجب ترشح مواد نور و شیمیایی مثل آندروفین، نورآدرنالین و آنكفالین - كه مسؤولیت شادی و سرخوشی فرد را بر عھده دارد - می شوند. آھنگ بویایی زمانی نواخته می شود كه سیستم بویایی فرد از بوی موردنظر اشباع شود و كاملاً مغز با آن به تطابق برسد. با اینكه بر روی شیشه عطر و ادوكلنھا ھیچ اثری از نوع تركیبات معطر آن دیده نمی شود، ولی شناسایی ویژگیھای روغنھای معطر كمك بزرگی به خرید عطر متناسب با سلیقه فرد می كند. به نظر می رسد این موضوع برای آنان كه ھنوز نمی دانند چه عطری مناسب دوستان و اطرافیانشان است، بسیار جالب باشد، (به گزارش مراجع رسمی ٨٠ % بازار مواد آرایشی و عطر ادکلن محصولات تقلبی است) از خواص درمانی ھر ادکلن با آگاھی استفاده کنید.

حالا در زیر لیستی از رایحه ھا با کار برد آن در رایحه درمانی را بررسی می کنیم .

بررسیھا نشان می دھد، بوییدن رایحه درخت سدر، گل رز، یاسمن و چوب صندل برای رفع پرخاشگری و ستیزه جویی مناسب است.

كمك به افزایش حافظه: انواع مركبات، ریحان، نعناع، پونه وحشی، فلفل قرمز و چوب سر.

درمان سردرد: بابونه رومی، انوع اسطوخودوس و رز.

رفع اختلالات خلق و خوی: ریحان، شمعدانی، گل طاووسی، یاسمن، كاكائو، بابونه رومی، نرگس، انواع رز.

اسطوخودوس رفع استرسو اضطراب: پونه كوھی، انواع بابونه، چوب رز، درخت سدر، دارچین، چوب صندل، یاسمن، یلانگ.

یلانگ و عطر بركاموت ضعف مدیریتی و عدم توانایی در انجام كارھا: پونه، رزماری، بادرنجبویه، انواع نعناع و زنجبیل.

درمان كمرویی: روغن یاس، بھارنارنج و مرزنگوش.

شك و تردید: لیمو، گریپ فروت، انواع نعناع و چوب سرو.

رفع استرس و كابوس شبانه: بابونه رومی، اسطوخودوس، انواع رز، چوب صندل و بھارنارنج.

درمان وسواس: بابونه رومی، بھارنارنج و زنبق.

كاھش علایم افسردگی: بابونه رومی، ریحان، شمعدانی، گریپ فروت، انواع اسطوخودوس، ملیسا و بھارنارنج.

كاھش حواس پرتی: عطر لیمو، ریحان و ملیسا.

رفع افسردگی پس از زایمان: رز، چوب صندل و بھارنارنج.

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط