بیشترین چیزی که در شیکاگو به چشم می خوره

بیشترین چیزی که در شیکاگو به چشم می خوره

از شیکاگو تا تورنتو

از شیکاگو تا تورنتو

یز

اولین چیزی که نگاه هر توریست و بیننده ای رو به خودش جذب میکنه خالکوبی و تاتو های زیبا و عجیب غریب بر روی بدن زن ومرده .من فکر می کنم  در هیچ کجا به اندازه شیکاگو، این همه خالکوبی متنوع روی بدن زنها و مردهای دیده نشه

زر

دومین تصویری که در  شیکاگو در خاطر هر توریستی باقی میمونه جمعیت قابل توجهی از زنان و مردان است که با علاقه و دقت زیاد و با سلیقه مستقل خودشان، انواع مد رو با حالت ساده و صمیمی به راه انداخته اند

کوچه های پر از خانه های قدیمی با اجاره های قابل پرداخت ،یک عالمه کافه و رستوران با موسیقی های زنده سنتی ،گالری های نقاشی و سالن های کوچک تاتر هم چیزهایی شاخصیه که تو تورنتو نظرهارو به خودش جذب میکنه 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط