اتفاقات یهویی ولی شیرین

اتفاقات یهویی ولی شیرین

لحظه های ماندگار

با اینهمه برنامه ریزی و دقت، بعضی وقتا اتفاقاتی توی جشن عروسی میوفته که هیچ وقت به ذهنمون هم خطور نکرده بوده .قطعا توی اون لحظه واسمون یکم تلخ و ناراحت کننده است  ولی مسلما بعدها با دیدن عکس ها و حتی یادآوری اون خاطره مطمئنا لبخند به روی لبامون میاد

طیرب

یکی که خیلی خسته است کنار خیابون و محل رد شدن شما، با لباس سفید عروسی خوابیده باشه..خوب خسته است دیگه خسته

یس

یه خمیازه یواشکی از سر بی حوصلگی لحظه ای که عاقد داره خطبه عقدتون رو می خونه

یب

گیر کردن تور بلند و زیبای عروسیتون زیر پاشنه کفشتون موقع راه رفتن

یب

دختر کوچولوی گل به دست شما که قراره حلقتونو بیاره ولی براش مهمتر کنترل کردن سگش و همراه اوردن اون با خودشه

ظیزظز

قیافه همسرتون که سعی می  کنه یه تیکه خیلی بزرگ کیک رو تو دهن شما بزاره  

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط