انچه در مورد مژه هایتان نمی دانید

انچه در مورد مژه هایتان نمی دانید

ریمل ،اولین سازنده ریمل

چیزهایی در مورد ریمل که فکر می کنم کمتر کسی می دونه

1) برای اولین بار تو روسیه بود که مردم شروع به تولید مواد آرایشی برای چشم کردند  ولی به طور رسمی در سال 1913 اولین بار در فرانسه شخصی به نام ریمل شروع به تولید این ماده آرایشی کرد  ،که اسم خودش روهم برروی اون گذاشت

2 ) می دونید که تعدادی کرم های بسیار ریز روی مژه های شما همیشه در حال زندگی کردن هستند ،اما نگران نباشید ،شما به آنها نیاز دارید آنها میکروب ها و آلودگی های روی پلک شمار و از بین میبرند و ازانتقال آنها به داخل چشم جلوگیری می کنند

3 ) بلندترین مژه..شاید باور نکنید ولی رکورد بلندترین مژه متعلق به یک آقاست . 2.75 اینچ بلندی مژه این آقا است

4) قد مژه های وسطی بلند تر از مژه های کنار چشممون است 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط