آیا برای کنارگذاشتن شلوارهای اسکینی آماده اید ؟

آیا برای کنارگذاشتن شلوارهای اسکینی آماده اید ؟

با شلوارهای جذب خداحافظی کنیم

آیا برای کنار گذاشتن شلوارهای اسکینی تون آماده اید ؟

در چند سال گذشته شلوارهای تنگ و به قول خودمون اسکینی با رنگ های مختلف  بازار مد رو در دست گرفته بود و با سرعت زیاد پیش می رفت  وتقریبا پایانی به مدل های سنگ شور و کلاسیک قبلی داده بود که جوان ها و نوجوان ها بسیار این مدل روپسندیده بودند و ازش استقبال میکردند

تو چند سال گذشته تمام طراحان مد تلاش زیادی کردند تا با مدل ها و رنگ های مختلف از این طرح ،اون رو جهانی کنند

اگر نگاه کوتاهی به مدلها و کالکشن های پاییز 2014 بیاندازیم می بینیم که مدل ها از این طرح کمابیش دوری کردند

این رو می تونیم از طراحان این شلوارها و همچنین فروشندگان این مدل شلوار هم بشنویم که میزان فروش این شلوارها در این چند ماه اخیر چقدر کاهش پیدا کرده

پس کم کم باید از مدل های جذب و اسکینی خداحافظی کرد

اگر شما درحال تجارت و تولید این شلوارها بودید زیاد نگران نباشید قطعا این مدل بعد از مدتی دوباره برای بار دوم به بازار میاد و دنیای مد رو در دست می گیره

در مقاله روز دوشنبه مدل جدید شلوارهای بهار 2015 رو بهتون معرفی می کنیم 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط