بررسی مشکلات خانوادگی

بررسی مشکلات خانوادگی

تحقیقی درباره ازدواج های بادوام تر

تحقیقی در باره ازدواج های با دوام تر

استاد روانشناسی دانشگاه دنور امریکا، تحقیق جدیدی در باره روابط زناشویی را ثبت کرده است که مدعی است افرادی که با تصمیم و نیت تعیین شده ازدواج می کنند کیفیت و ماندگاری ازدواج شان بیشتر از آنهایی است که به طور احساسی و بدون برنامه ریزی، قدم به درون زندگی مشترک گذاشته اند

روانشناس امریکایی که تخصص اصلی اش در دنیای آکادمیک بررسی مشکلات خانوادگی، جستجوی عوامل بازدارنده طلاق و مسائل زناشویی است می گوید تغییرات سریع ارزش ها فضای گنگی ایجاد کرده است که بسیاری را ناخواسته وا می دارد یا از تصمیمات بزرگ زناشویی نظیر ازدواج بگریزند و یا نسنجیده و بی محابا وارد آن شوند

یکی دیگر از نویسندگان تحقیق فوق و متخصص روابط زناشویی دانشکده روانشناسی نیز به این واقعیت اشاره می کند که بسیاری از زوج ها برای مدت های طولانی با هم زندگی می کنند ولی همیشه صحبت در باره زندگی مشترک را پشت گوش می اندازند. تا آنجا که مثلا تمدید قرار اجاره آپارتمان و موضوعات ناگهانی شبیه آن، آنها را به میدان ازدواج و تعهد می اندازد. تحقیق ما این واقعیت بدیهی را رسما تایید می کن د که این نوع ازدواج ها شانس بقای کمتری دارند

از سال ۲۰۰۷ پروژه بزرگ و طولانی مدتی توسط دانشکده روانشناسی دنور به راه افتاد که زندگی زناشویی نزدیک به ۱۳۰۰ جوان ۱۸ تا ۳۴ ساله را به مدت ۵ سال مورد مطالعه قرار می داد. از میان این جمع، ۴۱۸ نفرشان در طی ۵ سال تعیین شده با هم ازدواج کرده بودند

مسئولین تحقیق فوق علاوه بر ثبت تصمیمات اصلی زناشویی شرکت کنندگان اجازه یافتند که بخش اعظم تجربه های زناشویی سابق آنها را نیز جمع آوری کنند. نکته جالب توجه دیگر در جمعی که مورد مطالعه قرار گرفته این است که ۲۳ درصد شان فقط با یک نفر رابطه داشته اند ( همان فردی که در حال حاضر با آنها هستند)

در مقایسه بین آنها و افرادی که به طور میانگین با ۵ شریک زندگی به شکل های مختلف به سر برده اند مشخص شده ست که ۴۲ درصد بی تجربه ها! رابطه زناشویی کیفی خوب دارند و در با تجربه ها این مقدار ۳۵ درصد گزارش شده است

برای آنها که رابطه های بیشتر قبل از ازدواج داشته اند شاید شیوه حل مسائل و به کاربری تجربیات رفتاری در پایداری رابطه جدید موثر بوده است ولی همزمان به خاطر تجربیات قبلی و دانستن این واقعیت که موقعیت و انتخابات جدیدتر هم امکانپذیراست در نزول رابطه کیفی موثر بوده است

عروسی قدیمی ایرانی

برگزاری عروسی بزرگ از دلایل دیگر مقایسه یک ازداواج پایدار یا شکننده شمرده شده است. به غیر از اینکه عروسی پرمهمان نشانه بنیان اقتصادی قوی تر و همراهی خانواده و دوستان بیشتر است در ضمن گویای این حقیقت است که زوج فوق در باره ازدواج فکر و برنامه ریزی کرده اند و نقشه های درازمدت، مشکلات و سدهای به هم خوردن آن را نیز مد نظر قرار داده اند

به نظر می رسد بخش بزرگی از شیوه سنتی ازدواج که هزاران سال با فرهنگ بشر عجین شده است بی دلیل نبوده است چون به عنوان مثال ۴۲ درصد آنهایی که اصلا تماس و رابطه نزدیک با همدیگر نداشته اند رابطه بهتری را از خود بروز داده اند در مقایسه با ۳۶ درصد آنها که همدیگر را می شناختند و حتی با هم زندگی می کردند و همچنان زندگی زناشویی خوبی دارند

نویسندگان این گزارش علمی در پایان تاکید کردند که عوامل بسیاری در سرانجام یا کیفیت رابطه ها دخیل است و نمی توان حکم های مشخص و انفرادی را به همه تعمیم داد. برای این دو استاد روانشناسی، گفتگو و دیالوگ بین زوج ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و همه آمارها در شکل کلی به این واقعیت اشاره دارد که هر چه صریح تر و دقیق تر از موقعیت خودتان در یک رابطه آگاه باشید و هر چه بیشتر نیات و انگیزه های خودتان را توضیح دهید رابطه زناشویی دوست داشتنی تر و با دوام تری خواهید داشت

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط