چگونه می توان جذابیت جادویی که درآغاز رابطه ایجاد میشود راحفظ کرد؟

چگونه می توان جذابیت جادویی که درآغاز رابطه ایجاد میشود راحفظ کرد؟

گزینه های سریع الجواب روی میز برای افزایش بساط عاشقی

گزینه های سریع الجواب روی میز برای افزایش بساط عاشقی

چگونه میتوان جذابیت جادویی که در آغاز رابطه ایجاد می شود را حفظ کرد؟

گاه به گاه برای دوستتان نباشید! زمانهایی را تنها، با خانواده یا دوستان اجتماعی یا حرفه ایتان بگذرانید. این رفتار باید کاملا حساب شده و غیر آزاری باشد وگرنه می تواند نتایج معکوس داشته باشد. مخاطب ما باید به این فهم برسد که ما شخصیت مستقل اجتماعی، حرفه ای و.. داریم  یعنی همیشه و همه جا در دسترس بودن هم نیاز مناسب نیست

برانگیختن هوشمندانه ی حس حسادت: بهترین گزینه وشاید مهمترین وزیرکانه ترین آنها، برانگیختن حس حسادت مردانه یا زنانه است. با حضور او به دیدار نزدیکان یا دوستانی بروید که به شما ارادت وعلاقه قلبی دارند و این توجه را با ابزار کلمات و یا پیام های بدن انتقال می دهند. توجه باید داشت که این واکنشها باید کاملا بر بستری واقعی و طبیعی باشد. می توان گفت القای عدم اطمینان از حضور همیشگی مان در رابطه و اشاره  به دوست داشتنی بودن مان برای دیگران، همان طعم فلفل تند و جذاب بساط عاشقی است

نه همیشه بی حال و بی رنگ و رو نه همیشه مانند ستارگان نامدارو سرشناسان هالیوودی بدرخشید . وضعیت ظاهر مناسب ،تغذیه سالم ،ورزش و سلامتی بیشتراز اندام و هیکل مناسب قابلیت جذب دارد .شاید در روز ها و مراحل اولیه اشنایی اندام مناسب کار ساز باشد ولی برای دوام و ادامه کار ،تغذیه و سلامتی سازگارتر خواهد بود

عدم مقایسه: شاید اگر بخواهم یک سم مهلک برای نابودی رابطه برشمرم، بی گمان مقایسه شریک عشقی مان با افراد دیگر و یا بدتر با عشقهای گذشته است. البته اگر بدنبال جدایی هستید مقایسه کردن یکی از گزینه های سریع الجواب روی میز است

 

 

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط