چگونه موهای کم پشت را شانه کنیم

چگونه موهای کم پشت را شانه کنیم

آرایش موهای کم پشت مردان

آرایشِ موهای کم پشت مردان

وقتی که داشتید فکر نکردید چه موهبتی است. حالا که متوجه کم پشت شدن و تکه های خالی در جلو و فرق موها و پشت سرتان شدید یکدفعه هول می کنید. دستپاچه می شوید. نتیجه اش این می شود که مثل دانلد ترامپ انکار می کنید که موها رفتنی شدند. همه می فهمند که می خواهید وضعیت جدیدتان را مخفی کنید حتی آنها که از دور می بینند. موها را بلند می کنید به امید پوشاندن جاهای کم پشت شده و....

سیبشسی

تا می توانید موی کم پشت را کوتاه نگه دارید

به سلمانی نگویید یک ذره کوتاه کن. به جای آن بخواهید تا می تواند موها را کوتاه کند بخصوص اطراف آنجا که خالی یا کم پشت است

یسبسی
همان تدبیر کوتاه بودن مو را برای لکه های بالای سر هم بکار بگیرید تا کمتر مورد توجه قرار بگیرند. فقط به سلمانی بگویید موهای اطرافِ لکه خالی را یک هوا بلندتر از بقیه سر نگه دارد. یک را ه دیگر٬ آرایشِ درهم و بدون نظم موها است. موی به هم ریخته می توانند به شکل تصادفی! لکه ها را بیشتر بپوشانند

سیب
اگر کم پشت شدن موها در تمام نقاط سر وجود دارد همه را به یک اندازه کوتاه نگه دارید

یبلثل
اگر تکه ایی از مو در جلوی سر پرپشت تر از بقیه مانده است آن را بلند نکنید چون بقیه کم پشت هارا بیشتر نشان خواهد داد. سعی نکنید با بلند شدن آن تکه و به بهانه فرق گرفتن٬ بخشی از نواحی خالی یا کم پشت را بپوشانید. این  تکه را هم به اندازه بقیه کوتاه کنید شاید بهتر باشد.

یبش
اگر مو از جلو پیشانی و خطِ مو در حال کم پشت شدن یا خالی شدن است سعی کنید به سلمانی بگویید فرق مو ایجاد نکند و مسیر موها را به سمت جلو پیشانی بکشاند

 

دیدگاه

    آرایشگاه داماد شاهکار ترمیم موهای کم پشت را بصورت کاملا طبیعی انجام میده

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط