تم تولد میکی موسی

تم تولد میکی موسی

میکی موس

یک تم تولد مناسب برای جشن تولد یک سالگی فرزند شما باید شامل عکس ها و تصاویری از حیوانات باشه که هم برای بچه ها نوعی آموزش و اشنایی با دنیای حیوانات باشه و هم اینکه مورد علاقه بچه هاست .ببینید کتاب داستان مورد علاقشون که شما براشون می خونید تا بخواب بروند  چیه و از شخصیت ها و حیوانات اون کتاب استفاده کنید  شما می تونید از حیوانات کارتونی مثل میکی موس استفاده کنید یا از خرس های  عروسکی استفاده کنید دقت کنید که تم تولد یک سالگی بسیار ماندگار تر سالهای دیگه است  

l;'lllllllllllllll

dfgdf

sdfsd

sdsad

sdfsd

sdfs

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط