تم مورد علاقه دختر بچه ها (کیتی پری)

تم مورد علاقه دختر بچه ها (کیتی پری)

تم تولد

اگر نمی خواهید از تم کتاب یا فیلم ها استفاده کنید  می تونید از تم های رنگی استفاده کنید مثلا می تونید رنگ صورتی یا بنفش  رو برای دختر بچه ها و یا آبی و قهوه ای  که خیلی معمول است  رو برای پسر بچه ها استفاده کنید یادتون باشه در هر صورت  در تمام ساعات جشن از موزیک های شاد و نشاط آور برای بچه ها استفاده کنید.بعضی رنگ ها مثل سبز و زرد نیز که رنگ ها یمشترک بین دختر  پسرها است و می توانید از این رنگ ها برای تم دختر یا پسر استفاده کنید 

طزز

سیبسی

سیبسی

سیبسی

زرذزرذ

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط