بعد چند ساعت رقص و شادی نیاز به یک ماساژ دارید

بعد چند ساعت رقص و شادی نیاز به یک ماساژ دارید

ماساژ پا

ماساژ پا 

وقتی با کفش پاشنه بلند چند ساعت مشغول رقص و شادی باشید حتما به این ماساژ نیاز پیدا می کنید

طزر

اول: یک بالش نرم روی زانوی خود بگذارید و روی آن را با یک حوله سفید بپوشانید. پای چپ او را بر روی بالش قرار دهید. با دست چپ پاشنه پا را به آرامی بگیرید و با دست راست سرپنجه پایش را سه بار در مسیر عقربه ساعت و بعد برعکس بچرخانید. همین کار را برای پای چپ وی نیز تکرار کنید

طزسی

دوم: پای چپ را دوباره بر زانوی خود قرار دهید. ماده مرطوب کننده را بر روی شست دستان خود قرار دهید. هر کدام از انگشت های شست خودتان را با فشاری محسوس بر روی نقاط مرکزی کف پای او بفشارید. بعد به آرامی سطح به اندازه یک سکه را مثل دفعه قبل در سمت های عقربه ساعت و بالعکس مالش دهید. همین کار را با پای راست نیز انجام دهید

سیب

سوم: با نوک انگشتان دست به ترتیب شست تا انگشت کوچک پای وی را به آرامی بفشرید. بعد کف پای نزدیک به سرانگشتان او را هر بار به مدت ۱۰ ثانیه از کوچکترین انگشت تا شست (در هر دو پا) ماساژ دهید

اصلا هم مجبور نیستید به این تمرین های بسیار ساده بسنده کنید. یک عالم منبع تصویر و ویدئو این روزها می توانید در اینترنت پیدا کنید که با موقعیت فیزیکی و سن  شما و عزیزتان هماهنگ تر باشد

منبع :مرد روز

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط