بوسه ای از جنس زندگی

بوسه ای از جنس زندگی

بوسه زندگی

بوسه زندگی

زیباترین و ماندگار ترین بوسه در دنیا

عکس و تصویر بسیار زیبا وبیاد ماندنی  که در  تاریخی 26 جولای 1967 توسط "روکو مورابیتو" گرفته شد،
بعدها و در سال 1968، جایزه معتبر پلیتزر را به عکاسش تقدیم کرد.
عکسی ماندگار که به "بوسه زندگی" معروف شد، بازتابی گسترده در دنیا داشت. 
راندال شامپیون، که یک سیم چین بود، با لمس سیم برق فشار قوی،
بیهوش در میان زمین و آسمان معلق مانده بود. در این حال، همکارش،
تامسون به سرعت خود را به او رساند و تنفس دهان به دهان را آغاز کرد.
او این کار را آن قدر ادامه داد تا تنفس راندال بازگشت و او جانی دوباره گرفت.
شاید اگر آن روز تامسون کمی دیرتر خود را به همکارش می رساند،
او دیگر به زندگی باز نمی گشت. به همین دلیل این عکس به "بوسه زندگی" معروف شد

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط